Στην ομιλία του ο Βουλευτής επισήμανε ότι πρέπει να περάσουμε από το στάδιο των διαπιστώσεων στο στάδιο των προτάσεων και της εφαρμογής συγκεκριμένων πολιτικών ενώ προδιέγραψε και τις προοπτικές ανάπτυξης της νεανικής επιχειρηματικότητας στα Δωδεκάνησα, τονίζοντας:
 
«Πρέπει να υπάρξει απλοποίηση των διαδικασιών για την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης, παράκαμψη της γραφειοκρατίας.
 
Με ένα ηλεκτρονικό σύστημα συλλογής, αξιολόγησης και έγκρισης των δικαιολογητικών μπορεί να υπάρχει ταχύτητα στην ίδρυση μιας επιχείρησης, που μπορεί να περιοριστεί σε ένα χρονικό διάστημα 3 ημερών.
 
Ανάλογα προγράμματα και πρακτικές έχουν εφαρμοστεί σε χώρες της Ε.Ε, θα αναφέρω ως παράδειγμα το Βέλγιο.
 
Θεσμικού χαρακτήρα παρέμβαση αποτελούν και τα φορολογικά κίνητρα.
 
Είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να ξαναδούμε το θέμα των φορολογικών συντελεστών για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που δημιουργούν οι νέοι άνθρωποι, παρά τις θετικές ρυθμίσεις που έγιναν στο φορολογικό που ψηφίστηκε το Δεκέμβριο.
 
Η μείωση, κατά 50% του φορολογικού συντελεστή για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες και τους νέους επιχειρηματίες με εισόδημα 10.000 ευρώ δεν αρκεί.
 
Για να στηριχθεί, έμπρακτα, ουσιαστικά και σε βάθος χρόνου, η νεανική επιχειρηματικότητα χρειάζεται:
 
1ον :   Αύξηση του ορίου των 10.000 ευρώ.
 
2ον : Μείωση φορολογικών συντελεστών για μία επιχείρηση, που δημιουργούν νέοι άνθρωποι, τουλάχιστον για μία χρονική περίοδο 5 ετών. Όλοι γνωρίζουν ότι η πιο δύσκολη περίοδος για μία νέα επιχείρηση είναι αυτή ανάμεσα στο enter και στο go.
 
3ον : Παροχή γενικότερης υποστήριξης, δεν αναφέρομαι στην πρόσβαση σε κεφάλαια αλλά σε κάτι εξίσου σημαντικό.
 
Μία νέα επιχείρηση χρειάζεται συμβουλευτική υποστήριξη στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.
 
Ένας νέος επιχειρηματίας δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει το κόστος αυτής της υποστήριξης. Μπορεί όμως η Πολιτεία να δημιουργήσει αυτή την υποδομή που θα στηρίξει, κατά τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας της, αυτή την επιχείρηση.
 
Η στήριξη αυτή περιλαμβάνει
 
α. Καθοδήγηση και συμβουλευτική υποστήριξη σε σχέση με την ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου.
 
β. Λογιστική, εταιρική διαχείριση, προβολή και επικοινωνία.
 
γ. Κατάρτιση σε σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα που επιλέγεται.
 
Όλες αυτές οι συμβουλευτικές υπηρεσίες θα μπορούν να παρέχονται για ένα χρόνο στις νέες επιχειρήσεις και σας διαβεβαιώνω ότι είναι το ίδιο αν όχι περισσότερο πολύτιμες από μία χρηματοδότηση ή επιδότηση.
 
4ον : Πρόσβαση σε κεφάλαια και χρηματοδοτικά εργαλεία.
Είναι δεδομένο ότι σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί το εγχώριο πιστωτικό σύστημα αλλά και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ήδη υπάρχει η σχετική προεργασία. Να χρηματοδοτηθεί η νεανική επιχειρηματικότητα που στηρίζεται στην καινοτομία και στην εξωστρέφεια.
 
Επίσης, το ΕΣΠΑ είναι ίσως το μοναδικό χρηματοδοτικό εργαλείο που μπορεί να αξιοποιηθεί για την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας.
 
Εξασφαλίστηκαν 18.5 δις ευρώ περίπου για την επταετία 2014-2020.
Αυτά, οι συνθήκες επιβάλλουν να διοχετευθούν στην πραγματική οικονομία, στη στήριξη των επιχειρήσεων.
 
Αυτό δε σημαίνει ότι θα πρέπει οι δράσεις και τα προγράμματα που θα εκπονηθούν να κινούνται στη λογική του παρελθόντος, στη λογική που λέει «παίρνουμε τις επιδοτήσεις και τις διοχετεύουμε σε κορεσμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες, χωρίς προοπτική».
 
Αντίθετα, πρέπει να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα που οικοδομεί το νέο επιχειρηματικό πρότυπο της χώρας, η εξωστρέφεια, η καινοτομία.
 
Οι νέοι επιχειρηματίες που παράγουν και διακινούν προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία και ανταγωνιστικότητα.
 
Σε αυτή την προοπτική, ρόλο έχουν και τα Δωδεκάνησα.
 
Οι νέοι άνθρωποι, το ανθρώπινο δυναμικό αυτού του τόπου.
 
Στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας στα Δωδεκάνησα και στο Νότιο Αιγαίο, δεν σημαίνει να την κατευθύνουμε στο ήδη γνωστό αναπτυξιακό μοντέλο.
 
Αν συμβεί κάτι τέτοιο, η προοπτική για τις νέες επιχειρήσεις θα είναι θνησιγενής, με ημερομηνία λήξης.
 
Η νεανική επιχειρηματικότητα, μπορεί να αναπτυχθεί, με την παροχή νέων υπηρεσιών στο χώρο του τουρισμού.
 
Να χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικές πλατφόρμες παροχής υπηρεσιών, με χαμηλό κόστος και υψηλό δείκτη ανταγωνιστικότητας.
 
Το επόμενο χρονικό διάστημα, αναφέρομαι στην επόμενη δεκαετία, το 60 έως 70% των επισκεπτών μας θα κλείνει τις διακοπές του, θα αγοράζει υπηρεσίες στον τόπο που επιλέγει να κάνει διακοπές , μέσω διαδικτύου.
 
Το ίδιο συμβαίνει και με τους επισκέπτες μέσω του διαύλου της κρουαζιέρας και του θαλάσσιου τουρισμού.
 
Μία ολοκληρωμένη, αξιόπιστη και ανταγωνιστική πύλη ή επιχείρηση παροχής αυτών των υπηρεσιών, είναι βέβαιο ότι εκφράζει την καινοτομία, ελκύει, έχει προοπτική.
 
Πιστεύω, επίσης, ότι η νεανική επιχειρηματικότητα, μπορεί να βρει πεδίο ανάπτυξης στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
 
Μπορεί, επιπλέον, να καλύψει και το μεγάλο κενό που υπάρχει στο δευτερογενή τομέα και στην απόλυτη υποχώρησή του στο νησιωτικό χώρο. Για πολλά χρόνια έγιναν επιλογές που περιόρισαν την οικονομία του νησιωτικού χώρου στον τριτογενή τομέα, στον τομέα των υπηρεσιών.
 
Πρέπει να επέλθει συνεπώς μία ισορροπία, να υπάρξει και ανάπτυξη του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα.
 
Τα προϊόντα μας δεν αποτελούν μέρος του συνολικού τουριστικού μας προϊόντος, ούτε παίζουν ανταγωνιστικά στον εξαγωγικό τομέα.
Ας δούμε όμως πως κατάφεραν στην Κρήτη, να το πετύχουν αυτό.
Το πέτυχαν με την τυποποίηση, την πιστοποίηση, την ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων τους.
 
Με την υιοθέτηση σύγχρονων μορφών ηλεκτρονικού εμπορίου και marketing.
 
Πέτυχαν να αξιοποιήσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των τοπικών τους προϊόντων, δίνοντάς τους και επιπλέον προστιθέμενη αξία.
Στο νησιωτικό χώρο, ο δευτερογενής τομέας είναι ουσιαστικά ανύπαρκτος ενώ ο πρωτογενής παρουσιάζει φθίνουσα πορεία.
Οι επιλογές που συνδυάζουν καινοτομία και εξωστρέφεια, μπορούν να αποδειχθούν κερδοφόρες για τους νέους επιχειρηματίες.
 
Στο σχεδιασμό του ΕΣΠΑ και την κατανομή των πόρων, για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020, πρέπει να υπάρξει σαφής κατεύθυνση και ιεράρχηση.
 
Ένας από τους κεντρικούς άξονες προτεραιοτήτων πρέπει να είναι η ενίσχυση των νέων επιχειρηματιών».