Ενώ έχουμε φτάσει στο τέλος Ιανουαρίου, στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα Δωδεκάνησα υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις εκπαιδευτικών για την παράλληλη στήριξη.
 
Οι συγκεκριμένες ελλείψεις δημιουργούν προβλήματα στα παιδιά με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες.
 
Είναι χαρακτηριστικό ότι για την παράλληλη στήριξη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στα Δωδεκάνησα, υπάρχουν κενά 67 δασκάλων και 13 νηπιαγωγών.
 
Παράλληλα, εξακολουθούν να παραμένουν κενές οι θέσεις 8 δασκάλων για τα τμήματα ένταξης, ενός δασκάλου για το ειδικό σχολείο και ενός νηπιαγωγού για το ειδικό νηπιαγωγείο.
 
Θεωρώ περιττό να επισημάνω τη σημασία που έχουν οι τομείς της παράλληλης στήριξης και της ειδικής αγωγής και της προτεραιότητας που πρέπει να δίνει η Πολιτεία στη στελέχωσή τους με εκπαιδευτικούς.
 
Οφείλω, όμως, να επισημάνω ότι οι ελλείψεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στα Δωδεκάνησα, στους συγκεκριμένους τομείς, για πρώτη φορά είναι τόσο μεγάλες και υπάρχει εμφανής αδυναμία για την κάλυψή τους 6 μήνες μετά την έναρξη της σχολικής περιόδου.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1. Εάν γνωρίζει το πρόβλημα και αν προτίθεται να καλύψει άμεσα τα κενά εκπαιδευτικών για την παράλληλη στήριξη και την ειδική αγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στα Δωδεκάνησα.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου