Η συνάντηση ήταν επιβεβλημένη, λόγω της πίεσης του χρόνου και της ανάγκης να επιλυθούν όλες οι εκκρεμότητες που αφορούν τους δύο αυτούς οργανισμούς.
 
Μετά την κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής κατοικίας, έπρεπε να ολοκληρωθούν οι εκκρεμότητες που υπήρχαν σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης στους δικαιούχους 100 εργατικών κατοικιών στο Ροδίνι.
 
Ο κ. Κόνσολας ζήτησε να προχωρήσουν άμεσα:
 
– Η έγκριση της σύστασης των οριζόντιων ιδιοκτησιών από την πλευρά της ΠΕΔΕ. 
 
– Η μεταγραφή της σύστασης στο υποθηκοφυλακείο Ρόδου και η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Ο Πρόεδρος της ΠΕΔΕ, δεσμεύθηκε να ολοκληρώσει άμεσα τις σχετικές ενέργειες, μετά και την ολοκλήρωση της νομοθετικής ρύθμισης που δίνει πλέον τη δυνατότητα στην ΠΕΔΕ να επιλύσει τις εκκρεμότητες και να συνάψει τα παραχωρητήρια στους δικαιούχους.
 
Αναφερόμενος σε αυτή την εξέλιξη, ο κ. Κόνσολας δήλωσε:
 
«Καταφέραμε να υπερβούμε, με μεθοδικότητα, διεκδίκηση και ταχύτητα τα γραφειοκρατικά εμπόδια για την παραχώρηση των εργατικών κατοικιών στο Ροδίνι, στους δικαιούχους.
 
Η ανταπόκριση του Προέδρου της ΠΕΔΕ ήταν θετική και αποφασιστικής σημασίας. Η ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών πρέπει να γίνει με ακόμα πιο υψηλές ταχύτητες, να ολοκληρωθεί ένα κοινωνικού χαρακτήρα έργο, που χρονολογείται από το 1978».