επισημαίνει ο Μάνος Κόνσολας, αναφερόμενος στην απάντηση που δόθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην ερώτηση που είχε καταθέσει στη Βουλή.
 
Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου θα ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία η οδηγία της Ε.Ε. για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ενώ οι δράσεις, τα κριτήρια και οι προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν του Ε.Π. Αλιείας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, υποβλήθηκαν προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από 20 μέρες.
 
Ο Μάνος Κόνσολας, σε δήλωσή του επισημαίνει:
 
«Εύχομαι να μην υπάρξει άλλη καθυστέρηση και να αρχίσει να υλοποιείται σύντομα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020, να χρηματοδοτηθούν δράσεις και προτάσεις για την ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονομίας στα νησιά μας.
 
Θεωρώ καθοριστικό το ερευνητικό έργο, που πρέπει να έχει ως κατεύθυνση δύο τομείς:
 
α. Την ενίσχυση των αλιευτικών αποθεμάτων και της θαλάσσιας βιοποικιλότητας στα Δωδεκάνησα.
 
β.  Τη στήριξη και καθοδήγηση των επαγγελματιών αλιέων.
 
Μας δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων μέσα από το Ε.Π. Αλιείας 2014-2020, αλλά και δια μέσου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να στηρίξει ερευνητικούς φορείς, όπως το ΕΛΚΕΘΕ, αλλά και τον Υδροβιολογικό Σταθμό Ρόδου.
 
Χρειαζόμαστε μελέτες και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για τη βιώσιμη διαχείριση και την ενίσχυση των ιχθυοαποθεμάτων».