για την τιμή που μου έκαναν να με προσκαλέσουν και να με συμπεριλάβουν στον κατάλογο των ομιλητών.
 
Αποτελεί χαρά και κυρίως τιμή για μένα η συνεργασία που έχουμε αναπτύξει και η οποία συνδέεται με ορατά αποτελέσματα.
 
Είναι τιμή για μένα η συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα, με ανθρώπους που έχουν να παρουσιάσουν σημαντικό ερευνητικό έργο και που σίγουρα, έχουν να προσφέρουν περισσότερα στο συγκεκριμένο τομέα στο άμεσο μέλλον.
 
Θα επικεντρωθώ στον τομέα της έρευνας και της διασύνδεσης της με τη θαλάσσια ανάπτυξη στα Δωδεκάνησα.
 
Έχω την τιμή να είμαι ο εισηγητής του νομοσχέδιου για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, βάζει, πλέον, ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα.
 
Είναι δεδομένο ότι κανένα νομοθέτημα δεν είναι γραμμένο πάνω σε πέτρα. Πάντα θα υπάρχει η ανάγκη διορθωτικών παρεμβάσεων και νέων μεταρρυθμιστικών προσπαθειών πάνω σε αυτό το θεσμικό πλαίσιο.
 
Σημασία έχει ότι άνοιξε και θα παραμείνει ανοιχτή η συζήτηση για την ενίσχυση της έρευνας και κυρίως για τη διασύνδεσή της με την πραγματική οικονομία, με τις ανάγκες των πολιτών και της χώρας.
 
Πιστεύω σε αυτή την προοπτική. 
 
Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα εξωστρεφές και βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο, αυτό πρέπει να έχει ως δομικά χαρακτηριστικά την έρευνα και την καινοτομία.
 
Στη θεματολογία της ημερίδας κυριαρχεί η βιώσιμη και ορθολογική διαχείριση της Συμιακής γαρίδας.
 
Θα αναφέρω το παράδειγμα της πρότασης για την εκπόνηση ενός υποδειγματικού ερευνητικού έργου, που υποβλήθηκε από τον Υδροβιολογικό Σταθμό Ρόδου και αφορά στο Συμιακό γαριδάκι.
 
Το έργο αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί αναδεικνύει:
 
-Ευρήματα για εναλλακτικούς τρόπους αλιείας, με στόχο την οικονομική βιωσιμότητα.
-Ευρήματα για την εκτίμηση των αλιευτικών αποθεμάτων της Συμιακής γαρίδας.
-Εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης των αποθεμάτων και πιλοτικές στρατηγικές αλίευσης.
 
Το πιο σημαντικό είναι ότι γίνεται και θα εξακολουθήσει να γίνεται διάχυση αυτής της γνώσης, στους φορείς και στους αλιείς.
 
 Στόχος να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή βιώσιμη εκμετάλλευση αλλά και η ενίσχυση των αλιευτικών αποθεμάτων.
 
Η έρευνα που διαχέει τα ευρήματά της, και τα ευρήματα αυτά μετατρέπονται σε όφελος για τους χρήστες, την κοινωνία και την οικονομία, αποκτά τεράστια δυναμική και αποδοχή.
 
Πιστεύω ότι είναι καιρός να αφήσουμε πίσω μας τις λογικές της έρευνας για την έρευνα.
 
Είναι καιρός να αναπτυχθεί μια βεντάλια ερευνητικών δραστηριοτήτων στα Δωδεκάνησα. 
 
Το εύρος και το πεδίο άσκησης ερευνητικής δραστηριότητας μπορεί να επεκταθεί σε πολλούς τομείς.
 
Εγώ θα αναφερθώ σήμερα στον τομέα της θαλάσσιας έρευνας, που θα ενισχύει ένα τοπικό αναπτυξιακό πρότυπο θαλάσσιας ανάπτυξης και ιδιαίτερα της ανάπτυξης του αλιευτικού τομέα.
 
Όλα εκκινούνται από τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που έχει σαν στόχο την βιώσιμο και αειφόρο ανάπτυξη των θαλάσσιων δραστηριοτήτων.
 
Εκδόθηκε ήδη η ευρωπαϊκή οδηγία 2014/89 για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και το επόμενο βήμα είναι να καταστεί μέρος του εθνικού μας νομοθετικού πλαισίου.
 
Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 16η Σεπτεμβρίου 2016 αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα κινηθούμε με μεγαλύτερη ταχύτητα.
 
 Τις επόμενες ημέρες, μάλιστα, θα αναδείξω το ζήτημα, καταθέτοντας σχετική ερώτηση στη Βουλή.
 
Το ζήτημά μας, όμως, είναι η ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας στα Δωδεκάνησα.
 
Αυτή μπορεί να επιτευχθεί με τη στενότερη συνεργασία και διασύνδεση των ερευνητικών κέντρων και Ινστιτούτων με την αυτοδιοίκηση αλλά και την τοπική οικονομία.
 
Στο νομοσχέδιο για την έρευνα, η επεξεργασία του οποίου ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και οδεύει προς την Ολομέλεια για να ψηφιστεί, προβλέπεται η δημιουργία περιφερειακών επιστημονικών συμβουλίων, σε κάθε μία από τις 13 Περιφέρειες της χώρας, για την ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης.
 
Θεωρώ ότι μια σημαντική ενότητα και κατεύθυνση που θα πρέπει να δοθεί από αυτό το Συμβούλιο, είναι η ενίσχυση της έρευνας για τα ζητήματα της θαλάσσιας ανάπτυξης και της ανάπτυξης του αλιευτικού τομέα.
 
Χρειαζόμαστε, ως Δωδεκάνησα και Νότιο Αιγαίο, μια περιφερειακή πολιτική για την έρευνα.
 
Θεωρώ αυτονόητο ότι σε αυτό το περιφερειακό επιστημονικό συμβούλιο θα πρέπει να μετέχουν μέλη της επιστημονικής κοινότητας που δραστηριοποιούνται στον τομέα των θαλάσσιων ερευνών, που έχουν να επιδείξουν έργο, όπως είναι οι διοργανωτές της σημερινής ημερίδας.
 
Από εκεί και πέρα προέχει η ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας με στόχους την ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα, τη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων, την προστασία της βιοποικιλότητας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
 
Όλοι αυτοί οι στόχοι δεν αναιρούν ο ένας τον άλλον αλλά είναι αλληλένδετοι.
 
Υπάρχουν οι δυνατότητες ενίσχυσης και χρηματοδότησης του ερευνητικού έργου.
 
Η χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων μπορεί να γίνει μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας.
 
Για την επόμενη, μάλιστα, προγραμματική περίοδο δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, σύμφωνα με τον κανονισμό 508/2014 που εκδόθηκε.
 
Μέσα από αυτό τον κανονισμό και τα άρθρα που τον συνοδεύουν, αναδεικνύονται και τα σύγχρονα πεδία ερευνητικής δραστηριότητας που μπορούν να ενταχθούν προς χρηματοδότηση.
 
Αυτά είναι:
– Η προετοιμασία και η εκπόνηση μελετών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και διαχείριση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αλιεία, που αφορούν στις περιοχές ΝATURA και τις προστατευόμενες περιοχές.
 
– Η διαχείριση, παρακολούθηση και αποκατάσταση των περιοχών ΝΑΤURA αλλά και των προστατευόμενων περιοχών.
 
– Η συμμετοχή σε δράσεις που αφορούν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, στην αξιολόγηση και ενίσχυση των αλιευτικών αποθεμάτων και στην αποκατάσταση παράκτιων και θαλάσσιων οικοτόπων.
 
Μέσα από αυτά τα θεματικά ερευνητικά πεδία, μπορεί να ενισχυθεί η θαλάσσια ανάπτυξη στα Δωδεκάνησα.
 
Είναι, επίσης, δεδομένο ότι με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, η Περιφέρεια μπορεί να εντάξει σημαντικές δράσεις. 
 
Θα αναφέρω μερικές, όπως: η δημιουργία δικτύων συλλογής αλιευτικών δεδομένων, τα διαχειριστικά μέτρα και τα διαχειριστικά σχέδια αλιείας και η δημιουργία δομών εμπλουτισμού ιχθυοπαποθεμάτων, όπως είναι οι τεχνητοί ύφαλοι.
 
Ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί στη διαμόρφωση ενός ολιστικού σχεδίου διαχείρισης της παράκτιας ζώνης, στη διαχείριση της παράκτιας διάβρωσης και στην ενίσχυση καταδυτικών και οικοτουριστικών δραστηριοτήτων.
 
Μέσα σε όλο αυτό το πλέγμα κυρίαρχο ρόλο θα διαδραματίσει η ερευνητική δραστηριότητα. 
 
Για αυτό το λόγο χρειαζόμαστε μια περιφερειακή πολιτική για την έρευνα, στα Δωδεκάνησα και στο Νότιο Αιγαίο.
 
Μια πολιτική που σχετίζεται με την αξιοποίηση του ανθρώπινου επιστημονικού δυναμικού, αλλά και με τη συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
 
Πιστεύω στη δυναμική της έρευνας.
 
Στην προβολή της στο μέλλον και κυρίως στη διασύνδεσή της με την αυτοδιοίκηση, την ιδιωτική πρωτοβουλία και το τοπικό αναπτυξιακό πρότυπο κάθε περιοχής.
 
Είναι δεδομένη η στήριξή μου σε αυτή την προσπάθεια.
 
Σας ευχαριστώ, για μία ακόμα φορά, για τη δυνατότητα που μου δώσατε να καταθέσω τις σκέψεις και τις ιδέες μου.