Η συγκεκριμένη ΚΥΑ χρήζει άμεσα αναθεώρησης, αφού δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα ασφαλιστικής κάλυψης από ζημιές που προκαλούνται από άλλα άγρια ζώα σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως στη Νότια Ρόδο. Στη συγκεκριμένη περιοχή, που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της αγροτικής παραγωγής του νησιού, καταγράφονται καταστροφές καλλιεργειών που προκαλούνται από το προστατευόμενο, από την Ελληνική Νομοθεσία, ελάφι dama dama.

O πολλαπλασιασμός του είδους στο νησί, οι κλιματολογικές συνθήκες και οι πυρκαγιές οδηγούν τα ελάφια προς αναζήτηση τροφής και καλύτερων συνθηκών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις της Νότιας Ρόδου. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αγροτών που έχει υποστεί μεγάλες ζημιές στις καλλιέργειές του και δεν μπορεί να ενταχθεί στη διαδικασία αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ, λόγω της συγκεκριμένης ΚΥΑ. Είναι σαφές, ότι απαιτείται η αναθεώρησή της, προκειμένου να υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη και γι’ αυτούς τους ανθρώπους. Η ένταξη του συγκεκριμένου είδους ελαφιού στην κατηγορία των άγριων ζώων, κρίνεται αναγκαία ώστε η φθορά των αγροτικών καλλιεργειών να ενσωματωθεί στην ασφαλιστική κάλυψη και να καταβληθεί η απαραίτητη αποζημίωση στους αγρότες.

Υπάρχει όμως και μία άλλη σημαντική παράμετρος. Όπως προανέφερα, το ελάφι dama dama της Ρόδου αποτελεί σήμα-κατατεθέν της πανίδας του νησιού και προστατευόμενο είδος. Γι’ αυτό και πρέπει να υπάρχει αρμονική και ειρηνική συνύπαρξη με τον ανθρώπινο παράγοντα. Αν συνεχιστεί η καταστροφή των αγροτικών καλλιεργειών, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης, ενδέχεται κάποιοι αγρότες να κινηθούν εναντίον του προστατευόμενου αυτού είδους για να προστατεύσουν τις καλλιέργειες τους.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Εάν προτίθεται να αναθεωρήσει την Κ.Υ.Α 47959/17-7-2000, προκειμένου να τυγχάνουν ασφαλιστικής κάλυψης από τον ΕΛΓΑ οι αγρότες της Ρόδου που υφίστανται ζημιές στις καλλιέργειες τους από το ελάφι dama dama.