την ώρα που η Πολιτεία δυσκολεύεται να αποδεχθεί την ανάγκη να δώσει μισθολογικά κίνητρα για τους γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν σε νησιά και δυσπρόσιτες περιοχές», επισημαίνει ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας σε Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς τους Υπουργούς Υγείας και ʼμυνας για το θέμα των αεροδιακομιδών.
 
Ο Μάνος Κόνσολας αναφέρεται, επίσης, στη σχετική τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και ερωτά τους Υπουργούς αν υπάρχει μελέτη των οικονομικών επιπτώσεων στον κρατικό προϋπολογισμό από τη δυνατότητα παροχής του ΕΚΑΒ να συνάπτει συμβάσεις  με αεροπορικές ή άλλες εταιρείες μεταφορών για μίσθωση μέσων στην περίπτωση που τα δικά του μέσα δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών του. 
 
Ο Βουλευτής τονίζει ότι ο τομέας των αεροδιακομιδών συνιστά μια συνεχιζόμενη οικονομική αιμορραγία για τον κρατικό προϋπολογισμό, τη στιγμή που ο αριθμός τους θα μπορούσε να μειωθεί με την ενίσχυση των δομών δημόσιας υγείας σε νησιά και δυσπρόσιτες περιοχές.
 
Ο κ. Κόνσολας καταθέτει, επίσης, τις εξής προτάσεις:
 
– Την εκπόνηση μελέτης κόστους – ωφέλειας για τις αεροδιακομιδές από τα νησιά και τις δυσπρόσιτες περιοχές σε σχέση με τη χορήγηση επιδόματος στέγης, δωρεάν εισιτηρίων και φορολογικών ελαφρύνσεων στους γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν σε νησιά και δυσπρόσιτες περιοχές. Ο Βουλευτής εκτιμά ότι το κόστος των αεροδιακομιδών είναι πολύ υψηλότερο.
 
– Τον  ακριβή υπολογισμό του κόστους των αεροδιακομιδών λόγω των ελλείψεων υποδομών σε νοσοκομεία νησιών και δυσπρόσιτων περιοχών. Η αγορά ιατρικού εξοπλισμού σε αυτά τα νοσοκομεία μπορεί να μειώσει θεαματικά το κόστος αεροδιακομιδών. Για παράδειγμα, η έλλειψη μιας θερμοκοιτίδας σε ένα νοσοκομείο νησιού ή δυσπρόσιτης περιοχής προκαλεί επανειλημμένες αεροδιακομιδές που έχουν πολλαπλάσιο κόστος.
 
– Τον ανασχεδιασμό του τομέα των αεροδιακομιδών με την ενοποίηση όλων των διαθέσιμων πτητικών μέσων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτό το σκοπό. Πολλές φορές υπάρχει πτητικό μέσο σε ένα νησί ή σε κάποιο όμορο νησί αλλά δεν χρησιμοποιείται για αεροδιακομιδή και επιλέγεται η λύση ενός C-130 που απογειώνεται από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας και επιστρέφει εκεί.
 
Αυτό σημαίνει υψηλό κόστος, απώλεια πόρων αλλά και πολύτιμου χρόνου για την υγεία του ασθενούς.
 
Παράλληλα, ο κ. Κόνσολας ζητά αναλυτικά στοιχεία για το συνολικό κόστος των αεροδιακομιδών από νησιά και δυσπρόσιτες περιοχές από το 2010 έως σήμερα, ανά χρόνο.
 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του Βουλευτή.
 
 
Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2016
 
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Υγείας
Κύριο Υπουργό Εθνικής ʼμυνας
 
ΘΕΜΑ: «Εξορθολογισμός του κόστους των αεροδιακομιδών»
 
Κύριοι Υπουργοί,
 
Όπως έχω επισημάνει πολλές φορές, τα προβλήματα της δημόσιας υγείας δεν πρέπει να αποτελούν πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης.
Αντίθετα, πρέπει να κυριαρχεί η συνεννόηση και ο ορθολογισμός.
 
Γνωρίζετε ότι η υποστελέχωση των δομών δημόσιας υγείας στα νησιά και στις δυσπρόσιτες είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί όσο δεν υπάρχουν γενναία και ουσιαστικά οικονομικά και θεσμικού χαρακτήρα κίνητρα.
 
Γνωρίζετε, επίσης, ότι σε πρόταση που κατέθεσα προς το Υπουργείο Υγείας από τις 4 Νοεμβρίου του 2015, είχα εξειδικεύσει αυτά τα κίνητρα που, στο δημοσιονομικό μέρος τους, αφορούσαν:
 
– Στη χορήγηση επιδόματος στέγης στους γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν σε νησιωτικές περιοχές.
 
– Στην παροχή συγκεκριμένου αριθμού δωρεάν εισιτηρίων στους γιατρούς που υπηρετούν σε νησιωτικές και δυσπρόσιτες περιοχές αλλά και στη θεσμοθέτηση φορολογικών ελαφρύνσεων.
 
Η Πολιτεία εμφανίζει μια δυστοκία στο να αποδεχθεί την αναγκαιότητα θέσπισης αυτών των κινήτρων και επικαλείται τις δημοσιονομικές συνθήκες.
 
Στην πραγματικότητα, όμως, αρνείται να δει το πρόβλημα ορθολογικά.
 
Η έλλειψη γιατρών και υποδομών δημόσιας υγείας στα νησιά και στις δυσπρόσιτες περιοχές, οδηγεί σε συνεχείς αεροδιακομιδές, το κόστος των οποίων είναι πολύ υψηλό.
 
Η Πολιτεία ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχει εκπονήσει μια μελέτη για τη σχέση κόστους-ωφέλειας που προκύπτει από τις αεροδιακομιδές σε αντιδιαστολή με τα οικονομικά και φορολογικά κίνητρα που πρέπει να δοθούν στους γιατρούς προκειμένου να καλύψουν κενές θέσεις σε νησιωτικές και δυσπρόσιτες περιοχές.
 
Είναι ενδεικτικό το κόστος για τις αεροδιακομιδές με ελικόπτερα Super Puma και αεροπλάνα C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας.
Υπολογίζεται ότι μια αεροδιακομιδή από ένα νησί της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων με C-130 έχει κόστος 25.000 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο κόστος των αεροδιακομιδών με Super Puma κυμαίνεται μεταξύ 5.000 και 7.000 ευρώ ανά ώρα.
 
Στο κόστος πρέπει να συνυπολογίσουμε και τις δαπάνες συντήρησης από την κάλυψη του ορίου των ωρών πτήσης, που είναι φυσικό ένα αεροσκάφος ή ένα ελικόπτερο να καλύπτει εφόσον χρησιμοποιείται για αεροδιακομιδές.
 
Αξίζει να επισημανθεί ότι τα πτητικά μέσα του ΕΚΑΒ (3 ελικόπτερα) παραμένουν καθηλωμένα, λόγω έλλειψης συντήρησης.
 
Προκαλεί, επίσης, ερωτηματικά αν υπάρχει μελέτη των οικονομικών επιπτώσεων στον κρατικό προϋπολογισμό από τη δυνατότητα παροχής του ΕΚΑΒ να συνάπτει συμβάσεις  με αεροπορικές ή άλλες εταιρείες μεταφορών για μίσθωση μέσων στην περίπτωση που τα δικά του μέσα δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών του, όπως αναφέρεται σε σχετική τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας.
 
Είναι σαφές ότι ο τομέας των αεροδιακομιδών συνιστά μια συνεχιζόμενη οικονομική αιμορραγία για τον κρατικό προϋπολογισμό, τη στιγμή που ο αριθμός τους θα μπορούσε να μειωθεί με την ενίσχυση των δομών δημόσιας υγείας σε νησιά και δυσπρόσιτες περιοχές.
 
Το Υπουργείο Υγείας οφείλει να εκπονήσει μια αναλογιστική μελέτη για το κόστος των αεροδιακομιδών από τα νησιά και τις δυσπρόσιτες περιοχές, σε αντιδιαστολή με το κόστος από τη χορήγηση επιδόματος στέγης, δωρεάν εισιτήριων και φορολογικών ελαφρύνσεων στους γιατρούς που θα υπηρετήσουν σε νησιά και δυσπρόσιτες περιοχές.
 
Το Υπουργείο Εθνικής ʼμυνας οφείλει με τη σειρά του να προχωρήσει σε μια συνολική αναδιοργάνωση του τομέα των αεροδιακομιδών στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης πόρων με την ενοποίηση όλων των πτητικών μέσων που χρησιμοποιούνται σε αεροδιακομιδές (Πολεμική Αεροπορία, Αστυνομία, Λιμενικό, ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική). Πολλές φορές υπάρχει πτητικό μέσο σε ένα νησί ή σε κάποιο όμορο νησί αλλά δεν χρησιμοποιείται για αεροδιακομιδή και επιλέγεται η λύση ενός C-130 που απογειώνεται από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας και επιστρέφει εκεί.
 
Αυτό σημαίνει υψηλό κόστος, απώλεια πόρων αλλά και πολύτιμου χρόνου για την υγεία του ασθενούς.
 
Το βέβαιο είναι ότι η σημερινή χαώδης κατάσταση και η απουσία ορθολογισμού στις αεροδιακομιδές δεν μπορεί να συνεχιστεί.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί
 
1. Εάν το Υπουργείο Υγείας προτίθεται να προχωρήσει σε μια μελέτη κόστους-ωφέλειας για τις αεροδιακομιδές από τα νησιά και τις δυσπρόσιτες περιοχές σε σχέση με τη χορήγηση επιδόματος στέγης, δωρεάν εισιτηρίων και φορολογικών ελαφρύνσεων στους γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν σε νησιά και δυσπρόσιτες περιοχές.
 
2. Εάν το Υπουργείο Υγείας προτίθεται να προχωρήσει σε έναν ακριβή υπολογισμό του κόστους των αεροδιακομιδών, λόγω των ελλείψεων υποδομών σε νοσοκομεία νησιών και δυσπρόσιτων περιοχών. Η αγορά ιατρικού εξοπλισμού σε αυτά τα νοσοκομεία μπορεί να μειώσει θεαματικά το κόστος αεροδιακομιδών. Για παράδειγμα, η έλλειψη μιας θερμοκοιτίδας σε ένα νοσοκομείο νησιού ή δυσπρόσιτης περιοχής προκαλεί επανειλημμένες αεροδιακομιδές που έχουν πολλαπλάσιο κόστος.
 
3. Εάν το Υπουργείο Εθνικής ʼμυνας προτίθεται να προχωρήσει σε ανασχεδιασμό του τομέα των αεροδιακομιδών με την ενοποίηση όλων των διαθέσιμων πτητικών μέσων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτό το σκοπό.
 
4. Εάν υπάρχει μελέτη των οικονομικών επιπτώσεων στον κρατικό προϋπολογισμό από τη δυνατότητα παροχής του ΕΚΑΒ να συνάπτει συμβάσεις  με αεροπορικές ή άλλες εταιρείες μεταφορών για μίσθωση μέσων στην περίπτωση που τα δικά του μέσα δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών του.
 
5. Ποιο είναι το συνολικό κόστος των αεροδιακομιδών από νησιά και δυσπρόσιτες περιοχές από το 2010 έως σήμερα, ανά χρόνο; 
 
 
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
 
Μάνος Κόνσολας
 
Βουλευτής Δωδεκανήσου