Ζήτησε έλεγχο και αξιολόγηση των προγραμμάτων των ερευνητικών κέντρων, ενώ αναφέρθηκε και σε δράσεις και πολιτικές με αιχμή τις νέες τεχνολογίες.
 
Ο κ.Κόνσολας, τόνισε στην ομιλία του :
 
”Γνωρίζουμε όλοι τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο, μέσα από το οποίο μπορεί να υπάρξει έκφραση, επικοινωνία, πρόσβαση στη γνώση αλλά και να αναπτυχθεί εμπορική και επιχειρηματική δραστηριότητα.
 
Θέλω να θέσω όμως μία σειρά κινδύνων, για ενήλικες και ανήλικους.
 
1ον) Ο εθισμός στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα των νέων, που παύει να αποτελεί υγιή σχέση.
 
2ον) Η παιδική πορνογραφία που κατακλύζει το διαδίκτυο και τα κυκλώματα των παιδόφιλων που κινούνται μέσα σε αυτό.
 
3ον) Το οικονομικό έγκλημα μέσα από το διαδίκτυο αλλά και η τέλεση άλλων παραβατικών πράξεων.
 
Προτείνω να κληθούν στην Επιτροπή, ο Προϊστάμενος της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, αρμόδιοι παράγοντες των Υπουργείων Υγείας, Παιδείας αλλά και ενώσεις γονέων.
 
Οι ακροάσεις αυτές αλλά και η δική μας έρευνα και δραστηριότητα, θα μας οδηγήσουν στη διαμόρφωση, στην κατάθεση μιας ολοκληρωμένης πρότασης για την αντιμετώπιση των κινδύνων που ελλοχεύουν στο διαδίκτυο.
 
Μέχρι σήμερα είναι γνωστή η δραστηριότητα φορέων και ερευνητικών κέντρων. Δεν θέλω και δεν είναι στις προθέσεις μου να μηδενίσω τη δουλειά κανενός.
 
Πιστεύω όμως ότι όσοι ασκούν ερευνητικό έργο θα πρέπει να καταθέτουν τα αποτελέσματα των ερευνητικών προγραμμάτων και να υπάρχει αξιολόγηση.
 
Συνεπώς πρέπει να υπάρξει απογραφή και αξιολόγηση.
 
Η ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων εξαρτάται άμεσα από την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, από την καινοτομία. Από την εφαρμοσμένη έρευνα.
 
Η δική μου πρόταση είναι να διαμορφώσουμε μία συνολική πρόταση για την σύνδεση της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογίας με την παραγωγή και τις επιχειρήσεις. Στην κατεύθυνση της ανάπτυξης και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.
 
Με τη στήριξη των Επιχειρηματικών και Επαγγελματικών Φορέων, που θα πρέπει να κληθούν εδώ. Όπως θα πρέπει να κληθούν και τα Πανεπιστήμια που ασκούν ερευνητική δραστηριότητα, όπως θα πρέπει να κληθούν και οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Οικονομικών. Το Κράτος είναι αυτό που θέτει το κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διασύνδεση της έρευνας και της τεχνολογίας με την αγορά και τις επιχειρήσεις, τη διασύνδεση των Πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων με την αγορά και την παραγωγή.
 
Όσοι, αναρωτιέστε για την εμπλοκή του Υπουργείου Οικονομικών, θα σας έλεγα ότι το ίδιο το Κράτος οφείλει να δώσει κίνητρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσα από την υιοθέτηση προϊόντων εφαρμοσμένης έρευνας και νέων τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις. Όσες επιχειρήσεις δαπανούν χρήματα για την εφαρμοσμένη έρευνα, οι δαπάνες αυτές πρέπει να συνδέονται με φορολογικά κίνητρα. Γιατί είναι δαπάνες που προάγουν την ανταγωνιστικότητα.
 
Το Κράτος ζητά από την παραγωγή και την αγορά την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, τι κάνει όμως το ίδιο;
 
Υιοθετεί και εγκαθιστά υποδομές νέας τεχνολογίας που συνιστούν παροχή καλύτερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες;
 
Καλύτερο, αποτελεσματικότερο και πιο ευέλικτο Κράτος;
 
Ας ξεκινήσουμε από τις νησιωτικές περιοχές για να δούμε το βαθμό δυσκολίας της διοικητικής εξυπηρέτησης του πολίτη και τι θα μπορούσε να κάνει το Κράτος για να βελτιώσει τις συνθήκες αλλά και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που δημιουργούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας.
 
Σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης αλλά και συναρμόδια Υπουργεία, πρέπει να δούμε την προοπτική δημιουργίας one stop shop στις νησιωτικές και δυσπρόσιτες περιοχές. Εκεί, ο πολίτης θα μπορεί να κάνει όλες τις συναλλαγές και τις διεκπεραιωτικού χαρακτήρα ενέργειες έναντι των κρατικών υπηρεσιών.
 
Με τον ίδιο τρόπο θα πρότεινα να διερευνηθούν οι προοπτικές ανάπτυξης της τηλεϊατρικής με τη χρήση νέων τεχνολογιών σε αυτές τις περιοχές.
 
Ένα ακόμα κομβικό ζήτημα που πρέπει να ενταχθεί στον προγραμματισμό των εργασιών και των δραστηριοτήτων μας, είναι η εισαγωγή αλλά και η χρήση νέων τεχνολογιών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 
Απέχουμε πολύ από το όραμα για ένα ηλεκτρονικό σχολείο, οφείλουμε όμως να δούμε ποιοι είναι οι εφικτοί και ρεαλιστικοί στόχοι.
 
Ποιες αλλαγές πρέπει να υπάρξουν αν είναι αρκετές οι ώρες διδασκαλίας στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, να επαναξιολογηθούν τα γνωστικά αντικείμενα και τα προγράμματα σπουδών.
 
Ιδιαίτερη έμφαση θέλω να δώσουμε στις γεωγραφικές περιοχές που μειονεκτούν, στις δυσπρόσιτες περιοχές.
 
Τελειώνω με δύο ακόμα θέματα. Το ένα έχει να κάνει με την ενθάρρυνση και ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας στα Πανεπιστήμια. Αναφέρομαι στη βασική αλλά και στην εφαρμοσμένη έρευνα. 
 
Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στα Πανεπιστήμια για συνέργειες και συνεργασίες αφού η χρηματοδότηση της έρευνας είναι μία ιδιαίτερα πολύπλοκη και δαπανηρή διαδικασία. Απαιτείται συνεργασία των Πανεπιστημίων με την αγορά, τις παραγωγικές δυνάμεις και τους φορείς αλλά και τις ίδιες τις επιχειρήσεις.
 
ʼρα, νέο κανονιστικό πλαίσιο που θα διαμορφωθεί από προτάσεις που θα κατατεθούν σε αυτή την Επιτροπή από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
 
Τελευταίο θέμα, είναι η προσβασιμότητα στις νέες τεχνολογίες των ΑμεΑ αλλά και η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους αλλά και της εξυπηρέτησής τους από τις Κρατικές υπηρεσίες.
 
Πόσα ειδικά σχολεία διαθέτουν σήμερα επαρκείς υποδομές για την πρόσβαση και εξοικείωση των ΑμεΑ στις νέες τεχνολογίες;
 
Πόσες κρατικές υπηρεσίες και οργανισμοί που εποπτεύονται από το Κράτος έχουν αναπτύξει υποδομές νέας τεχνολογίας για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ, χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται αυτοί οι άνθρωποι;
 
Είναι ζητήματα με τα οποία οφείλουμε να ασχοληθούμε.
 
Κλείνω αυτή τη σύντομη τοποθέτηση με κάτι ακόμα.
 
Η Επιτροπή μας πρέπει να έχει ως υποστηρικτικό βραχίονα, πρόσωπα και ανθρώπους εγνωσμένου κύρους στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογίας.
 
Αναφέρομαι στην προοπτική δημιουργίας μιας μόνιμης ανεξάρτητης αρχής ή ενός Παρατηρητηρίου που θα προτείνει, θα εντοπίζει και θα τεκμηριώνει στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας. Υπάρχει ένα εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό με διάθεση προσφοράς και ιδέες.
 
Πρόσωπα κύρους, όπως ο κ.Νανόπουλος, ο κ.Ζερεφός.
 
Πανεπιστημιακοί με πλούσιο ερευνητικό έργο και δημοσιεύσεις, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
 
Είναι μία προοπτική που πρέπει να δούμε με την ανάλογη προσοχή.
 
Η προαγωγή της έρευνας, η καινοτομία και η εφαρμογή νέων τεχνολογιών αποτελούν ένα κοινό πεδίο στο οποίο μπορούμε να συναντηθούμε, να συνεννοηθούμε και να συνυπάρξουμε όλοι”.