μιλώντας σε ημερίδα που διοργανώθηκε στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet.
 
Ο κ. Κόνσολας αναφέρθηκε στη μεγάλη πρόκληση της γαλάζιας ανάπτυξης, την οποία συνέδεσε με μια στρατηγική στήριξης της βιώσιμης ανάπτυξης στο θαλάσσιο χώρο και στο παράκτιο μέτωπο, τονίζοντας:
 
«Είναι ευκαιρία και πρόκληση για το νησιωτικό χώρο, η γαλάζια οικονομία.
 
Σταδιακά διαμορφώνονται τα θεσμικά πλαίσια για την ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας, πριν από μερικές ημέρες υπερψηφίστηκε η σχετική έκθεση στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 
Με την παροχή των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, αποτελεί, όντως, πρόκληση και ευκαιρία για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των νησιών μας».
 
Ο Μάνος Κόνσολας αναφέρθηκε στις προοπτικές ανάπτυξης του θαλάσσιου και του παράκτιου τουρισμού στο νησιωτικό χώρο, τονίζοντας χαρακτηριστικά:
 
«Αναφέρομαι στη δημιουργία και αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, σε λιμάνια που θα πληρούν τις προϋποθέσεις, θα προσφέρουν υπηρεσίες και θα είναι ανταγωνιστικά και ελκυστικά για την κρουαζιέρα.
 
Αναφέρομαι στον παράγοντα που λέγεται συνδυασμένες μεταφορές και συνδέεται με τη δημιουργία και λειτουργία home ports για την κρουαζιέρα.
 
Αναφέρομαι στη δημιουργία ενός δικτύου μαρίνων στα νησιά του Αιγαίου.
 
Αναφέρομαι σε ένα νέο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης στο παράκτιο μέτωπο, που θα επενδύει στην ποιότητα και στην καινοτομία και θα ανθίσταται στις πιέσεις που δέχεται το περιβάλλον στις παράκτιες περιοχές.
 
Είναι σαφές ότι μέσα από την ανάπτυξη του θαλάσσιου και του παράκτιου τουρισμού, αναπτύσσονται, παράλληλα, μια σειρά υποτομέων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
 
Θα αναφερθώ χαρακτηριστικά στον καταδυτικό τουρισμό, στον αθλητικό τουρισμό και στον πολιτιστικό τουρισμό.
 
Και για τις τρεις αυτές περιπτώσεις στα νησιά μας υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξή τους. Ήδη για τον καταδυτικό τουρισμό υπάρχει ένα νέο και σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, ενώ το πολιτιστικό μας κεφάλαιο είναι ανεξάντλητο όσο και αναξιοποίητο.
Με τη γαλάζια οικονομία και την παράκτια ανάπτυξη συνδέεται ο πρωτογενής τομέας και ιδιαίτερα η αλιεία.
 
Στα νησιά μας, η αλιευτική δραστηριότητα πρέπει να αποκτήσει βιωσιμότητα και προοπτική.
 
Να εξαλειφθεί η παράνομη αλιεία και να εγκαταλειφθούν πρακτικές υπεραλίευσης.
 
Μέσα από την έρευνα και την καινοτομία μπορεί να αναπτυχθούν νέες τεχνικές και, κυρίως, να υπάρξει εμπλουτισμός και βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων, αναγκαία συνθήκη για την αύξηση της απασχόλησης, αλλά και των προοπτικών στο αλιευτικό επάγγελμα».
 
Ο κ. Κόνσολας αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο που θα διαδραματίσουν το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας αλλά και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη στήριξη της θαλάσσιας και παράκτιας ανάπτυξης.
 
Επισήμανε ότι υπάρχουν δυνατότητες χρηματοδότησης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στο θαλάσσιο τουρισμό μέσα από το πρόγραμμα COSME για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τουρισμό και το ερευνητικό πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, που χρηματοδοτεί την καινοτόμο έρευνα και την κάλυψη επιχειρηματικού κινδύνου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.