Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου επισήμανε την ανάγκη ανάδειξης και επανεξέτασης των κριτηρίων κατάταξης, με βάση τα οποία η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θεωρείται «πλούσια» και κατατάχθηκε στο στόχο 2, κάτι που σημαίνει και μικρότερη κατανομή πόρων.
 
Ο κ. Κόνσολας τόνισε ότι η κατάταξη αυτή έγινε με στοιχεία του 2008,έκτοτε, όμως, υπάρχει μια σημαντική μείωση του ΑΕΠ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που δεν δικαιολογεί τη μετάταξή της στο στόχο 2.
 
Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου αναφέρθηκε στην ανάγκη να δοθεί έμφαση στον ιατρικό τουρισμό, επισημαίνοντας ότι είναι ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος τομέας του παγκόσμιου τουρισμού. 
 
Ζήτησε από την Υπουργό Τουρισμού να προωθηθούν άμεσα οι διαδικασίες για τη δημιουργία μητρώου, κριτηρίων έκδοσης του ειδικού σήματος, αλλά και όλων όσων σχετίζονται με την πιστοποίηση των ξενοδοχειακών μονάδων που θα παρέχουν υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού.  
 
Την παραπάνω εξέλιξη την αναμένουν περιοχές, όπως η Κως, που μπορούν να συνδέσουν το ιστορικό τους κεφάλαιο, με την προοπτική ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού δημιουργώντας τις αναγκαίες υποδομές και αναπτύσσοντας τις ανάλογες υπηρεσίες.
 
Χαρακτήρισε, επίσης, σημαντικό το ζήτημα της τουριστικής εκπαίδευσης και τόνισε ότι δεν πρέπει να ακυρωθεί η διαδικασία που έχει ξεκινήσει για την ίδρυση και λειτουργία των αγγλόφωνων τμημάτων διοίκησης τουρισμού αλλά και των δύο ελληνόφωνων στα Πανεπιστήμια Αιγαίου και Κρήτης, ταυτόχρονα με την μετεξέλιξη και αναβάθμιση της ΑΣΤΕΡ.
 
 Τέλος, τόνισε την ανάγκη εκπόνησης ενός Στρατηγικού Σχεδίου για την τουριστική ανάπτυξη κάθε περιφέρειας με στοχευμένες δράσεις προκειμένου να υπάρξει επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.
Σε δήλωσή του ο Μάνος Κόνσολας τονίζει:
 
«Ένας από τους πυλώνες που στηρίζουν την περιφερειακή ανάπτυξη, είναι ο τουρισμός. Χρειάζονται στοχευμένες πολιτικές σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, όπως:
 
-Μια πολυκεντρική τουριστική ανάπτυξη, με την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιφέρειας, με ξεκάθαρη στόχευση προς την ανάδειξη αυτών των πλεονεκτημάτων και τη δημιουργία κινήτρων για την ενίσχυση τους.
 
-Η διασύνδεση των τουριστικών προορισμών με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών.
 
-Η ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον τουρισμό, γιατί τουρισμός είναι οι άνθρωποι και όχι οι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού μεγάλοι ξενοδοχειακοί όμιλοι.
 
-Οι στοχευμένες στρατηγικές και δράσεις  για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, με όρους βιωσιμότητας και αειφορίας.
 
Κυριαρχεί μια ιδεοληψία που θεωρεί εύπορους και πλούσιους όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού και τους καθιστά, στην ακραία εκδοχή της, ως a  priori φοροφυγάδες.
 
Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό είναι σκληρά εργαζόμενοι, είναι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται και εργάζονται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενοι. Μαζί με αυτούς εργάζεται και η οικογένειά τους.
 
Αυτοί είναι ο ελληνικός τουρισμός.
 
Χωρίς αυτούς οι υποδομές και τα μεγάλα συγκροτήματα δεν θα ήταν τίποτα.
 
Αυτοί είναι οι άνθρωποι της δουλειάς και της δημιουργίας.
 
Οι άνθρωποι που παράγουν πλούτο, δίνουν δουλειά σε εργαζόμενους, κρατούν ψηλά την ποιότητα και τις υπηρεσίες, συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη γιατί ζουν στον τόπο που δουλεύουν.
 
Εκεί επενδύουν τα χρήματα τους.
 
Ένας λόγος παραπάνω, λοιπόν, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν προχωράμε σε μέτρα που υπονομεύουν τον τουρισμό μας.
 
Ειδικά, όταν υπάρχει η στοχοποίηση περιφερειών, που ακυρώνει την έννοια της περιφερειακής ανάπτυξης, όπως συμβαίνει με την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και με την υπερφορολόγηση στη διαμονή και στην εστίαση».