Την κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης για να δοθεί η δυνατότητα  συνυπηρέτησης, στην ίδια περιοχή, αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι σύζυγοι, ζητά με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.

Ο κ. Κόνσολας θεωρεί τη συγκεκριμένη ρύθμιση αναγκαία για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της εξισορρόπησης και εξίσωσης των εργασιακών δικαιωμάτων μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, αφού παρατηρείται, πλέον, οικογένειες αυτής της κατηγορίας εκπαιδευτικών να διαχωρίζονται όταν οι σύζυγοι είναι αναγκασμένοι να εργάζονται σε διαφορετικές περιοχές.

Ο Βουλευτής θεωρεί ως στρέβλωση τη συγκεκριμένη κατάσταση, η οποία δημιουργεί εργαζόμενους δύο ταχυτήτων στην εκπαίδευση, αφού οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που είναι σύζυγοι έχουν το δικαίωμα της συνυπηρέτησης, κάτι, όμως, που στερούνται αναπληρωτές και ωρομίσθιοι.

«Το πρόβλημα έχει κοινωνικές διαστάσεις και το Υπουργείο οφείλει να το αντιμετωπίσει και να δώσει λύση, από  τη στιγμή, μάλιστα, που μόνιμοι και αναπληρωτές καθηγητές προσφέρουν το ίδιο έργο και τις ίδιες υπηρεσίες στην εκπαίδευση», επισημαίνει ο κ. Κόνσολας.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

20.04.2017, ΕΡΩΤΗΣΗ_ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ