ιδιαίτερα την τουριστική περίοδο.
 
Το γεγονός αυτό σημαίνει αυξημένες ανάγκες προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών πυρασφάλειας.
 
Με δεδομένο ότι οι πυροσβεστικές υπηρεσίες των δύο αεροδρομίων είναι υποστελεχωμένες, απαιτούνται άμεσες ενέργειες.
 
Ιδιαίτερα, μάλιστα, όταν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες στα αεροδρόμια Ρόδου και Κω καλούνται να αναβαθμίσουν την κατηγορία πυρασφάλειας από το δείκτη 7 στο δείκτη 8.
 
Αυτό προϋποθέτει την επάνδρωση και την ετοιμότητα τριών πυροσβεστικών οχημάτων αντί για δύο που ίσχυε μέχρι σήμερα.
 
Ιδιαίτερα στην πυροσβεστική υπηρεσία του αερολιμένα Κω, το πρόβλημα είναι οξύτερο αφού υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις προσωπικού.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1.Εάν προτίθεται να προχωρήσει στην άμεση ενίσχυση με προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών στα αεροδρόμια Ρόδου και Κω.
 
Ο ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου