Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου επισημαίνει ότι παρά το γεγονός ότι οι συνολικοί πόροι του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στο Εθνικό Σκέλος και σε σύγκριση με το 2014, είναι αυξημένοι κατά 15%, για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παρατηρείται συρρίκνωση των πόρων.
Ο κ. Κόνσολας τονίζει ότι οι διαθέσιμοι πόροι για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανέρχονται στο 1,5 εκ. ευρώ αντί των 5,8 εκ. ευρώ που προβλέπονταν από το ΠΔΕ του 2014 και από το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 2014-2017.
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μην εκτελεστούν αναγκαία έργα που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και να στερηθεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σημαντικούς αναπτυξιακούς πόρους.
 
Ο Μάνος Κόνσολας ζητά από τον Υπουργό Οικονομίας να τροποποιήσει την Υπουργική Απόφαση (αρ.4299/14-1-2015) περί κατανομής πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και να επαναφέρει το ύψος των πιστώσεων για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στα όρια του 2014, δηλαδή στο ποσό των 5,8 εκ. ευρώ.
 
Παράλληλα, κατέθεσε και αναφορά προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Σταθάκη, με το έγγραφο αίτημα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την αύξηση των πιστώσεων.
 
Σε δήλωσή του, ο Μάνος Κόνσολας επισημαίνει:
 
«Η μείωση των πιστώσεων για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι άδικη, άνιση και απαράδεκτη. Στερείται νομιμοποιητικής βάσης.
 
Κάποιοι πρέπει να καταλάβουν ότι η μεγαλύτερη πολυνησιωτική περιφέρεια της Ευρώπης δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με αυτό τον τρόπο. Ιδιαίτερα, μάλιστα, όταν για τις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας υπάρχει θεαματική αύξηση των πιστώσεων».
 
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κόνσολα, έχει ως εξής:
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
 
Προς
Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Τουρισμού και Ναυτιλίας
 
ΘΕΜΑ: «ʼνιση και άδικη αντιμετώπιση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην κατανομή των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του 2015»
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Από την κατανομή των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στις Περιφέρειες για το έτος 2015, η οποία έγινε με την Υπουργική Απόφαση 4299/14-1-2015, προκύπτει μία άδικη, άνιση και απαράδεκτη αντιμετώπιση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 
Οι πιστώσεις για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συρρικνώνονται στο 1,5 εκ. ευρώ όταν το 2014 ήταν 5,8 εκ. ευρώ.
Αντίθετα, σε άλλες περιφέρειες υπάρχει αύξηση. Στην Περιφέρεια Αττικής κατανέμονται 32,5 εκ. ευρώ από 24,5 εκ. ευρώ το 2014, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 24,8 εκ. ευρώ από 15,2 εκ. ευρώ και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 19,5 εκ. ευρώ από 9,5 εκ. ευρώ.
 
Είναι σαφές ότι μια τέτοια απόφαση δεν έχει νομιμοποιητική και ηθική βάση και θα πρέπει να αναθεωρηθεί.
 
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι η μεγαλύτερη πολυνησιωτική περιφέρεια της Ευρώπης, έχει ιδιαίτερα προβλήματα και αυξημένες ανάγκες.
 
Όταν υπάρχει συνολική αύξηση των πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στο εθνικό σκέλος και σε σύγκριση με το 2014, δεν μπορεί να συρρικνώνονται οι πόροι που αναλογούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
 
Το 1,5 εκατομμύριο ευρώ που κατανέμεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν επαρκεί για έργα που έχουν ήδη ενταχθεί στο ΠΔΕ αλλά και για να καλυφθούν οι ανάγκες και οι υποχρεώσεις της Περιφέρειας για πληρωμές.
 
Είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση της συγκεκριμένης Υπουργικής Απόφασης, προκειμένου να αποκατασταθεί αυτή η αδικία.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1.Εάν προτίθεται να αναθεωρήσει τη συγκεκριμένη απόφαση κατανομής των πιστώσεων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και να επαναφέρει το ύψος των πιστώσεων στα όρια του 2014, ήτοι στα 5,8 εκ. ευρώ.
 
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
 
Μάνος Κόνσολας
 
Βουλευτής Δωδεκανήσου