Ο Βουλευτής αποκαλύπτει ότι μόνο τον τελευταίο μήνα, η  2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Νήσων, προχώρησε σε δύο αποσπάσεις γιατρών αδιαφορώντας για τις συνέπειες.
 
Συγκεκριμένα:
 
– Απέσπασε για τρεις μήνες στο Νοσοκομείο της Ρόδου, προκειμένου να καλυφθούν οι εφημερίες, γιατρό που υπηρετούσε στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σύμης, χωρίς να μεριμνήσει για την αντικατάστασή του.
 
– Απέσπασε για ένα μήνα στο Κέντρο Υγείας Πάτμου, γιατρό που υπηρετούσε στο Περιφερειακό Ιατρείο Κεφάλου στην Κω, χωρίς να υπάρχει αντικατάσταση και κάλυψη του κενού που δημιουργείται.
 
Ο Μάνος Κόνσολας θεωρεί ότι η συγκεκριμένη πρακτική δεν επιλύει κανένα πρόβλημα, αλλά, αντίθετα, δημιουργεί νέα προβλήματα καθώς δημιουργεί συνθήκες έντασης και αντιπαλότητας μεταξύ νησιωτικών περιοχών, αφού κάποιες από αυτές θεωρούν ότι υποβαθμίζονται προς όφελος κάποιων άλλων.
 
Ζητά, μάλιστα, από το Υπουργείο Υγείας να εγκαταλείψει την τακτική των αποσπάσεων από δομές δημόσιας υγείας νησιών σε αντίστοιχες δομές άλλων νησιών.
 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.
 
 
Αθήνα, 20  Ιανουαρίου 2017
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Υγείας
 
ΘΕΜΑ: «Αδιέξοδη και αναποτελεσματική η πρακτική των αποσπάσεων γιατρών από δομές δημόσιας υγείας μικρών νησιών και δυσπρόσιτων περιοχών σε αντίστοιχες δομές άλλων νησιών»
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Η Πολιτεία προκειμένου να καλύψει τα κενά στις δομές δημόσιας υγείας στα Δωδεκάνησα καταφεύγει στην πρακτική της απόσπασης γιατρών από άλλα νησιά.
 
Ουσιαστικά, με αυτό τον τρόπο, επιλύει προσωρινά ένα πρόβλημα, δημιουργώντας, όμως, άλλα.
 
Η πρακτική αυτή είναι αδιέξοδη και πρέπει να εγκαταλειφθεί. Ιδιαίτερα όταν γίνονται αποσπάσεις από μικρά νησιά και άλλες δυσπρόσιτες περιοχές για να ενισχυθούν άλλες δομές δημόσιας υγείας, όπως νοσοκομεία και κέντρα υγείας σε μεγαλύτερα νησιά.
 
Είναι χαρακτηριστικό ότι η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Νήσων, προχώρησε πρόσφατα σε δύο τέτοιες κινήσεις, αδιαφορώντας για τις συνέπειες.
 
Συγκεκριμένα:
 
– Απέσπασε για τρεις μήνες στο Νοσοκομείο της Ρόδου προκειμένου να καλυφθούν οι εφημερίες, γιατρό που υπηρετούσε στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σύμης, χωρίς να μεριμνήσει για 
την αντικατάστασή του.
 
– Απέσπασε για ένα μήνα στο Κέντρο Υγείας Πάτμου, γιατρό που υπηρετούσε στο Περιφερειακό Ιατρείο Κεφάλου στην Κω, χωρίς να υπάρχει αντικατάσταση και κάλυψη του κενού που δημιουργείται.
 
Η πρακτική αυτή ακολουθείτο και κατά το παρελθόν. Είναι καιρός, όμως, να σταματήσει αφού δεν επιλύει κανένα πρόβλημα αλλά αντίθετα δημιουργεί νέα προβλήματα.
 
Κατά κύριο λόγο, όμως, δημιουργεί συνθήκες έντασης και αντιπαλότητας μεταξύ νησιωτικών περιοχών, αφού κάποιες από αυτές θεωρούν ότι υποβαθμίζονται προς όφελος κάποιων άλλων.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1. Με ποια κριτήρια έγιναν οι συγκεκριμένες αποσπάσεις από τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Νήσων; Υπάρχει συναίσθηση των προβλημάτων που δημιουργούνται στη Σύμη και στην Κέφαλο;
 
2. Προτίθεται το Υπουργείο Υγείας να εγκαταλείψει την τακτική των αποσπάσεων από δομές δημόσιας υγείας νησιών σε αντίστοιχες δομές άλλων νησιών, που συνιστά μια αδιέξοδη και αναποτελεσματική πρακτική;
 
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
 
 
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου