Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι η υποστελέχωση των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος στα Δωδεκάνησα και ο ανεπαρκής εξοπλισμός, δημιουργούν προβλήματα δυσλειτουργίας και μειώνουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Σώματος στην αντιμετώπιση πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών.
 
Ο Μάνος Κόνσολας αναδεικνύει με στοιχεία και αριθμούς την υποστελέχωση των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος στα Δωδεκάνησα.
 
Συγκεκριμένα:
 
– Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου υπηρετούν 50, ενώ η οργανική δύναμη είναι 72 άτομα.
 
– Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κω υπηρετούν 26, ενώ η οργανική δύναμη είναι 47 άτομα.
 
– Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Κρατικού Αερολιμένα Ρόδου υπηρετούν 30, ενώ η οργανική δύναμη είναι 35 άτομα.
 
– Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Κρατικού Αερολιμένα Κω υπηρετούν 26, ενώ η οργανική δύναμη είναι 49 άτομα. 
 
– Στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Απολλώνων Ρόδου, υπηρετούν 11, ενώ η οργανική δύναμη είναι 12 άτομα, ενώ το αντίστοιχο συμβαίνει και με το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λαέρμων Ρόδου. 
  
Ο Βουλευτής ζητά να ενισχυθούν οι υπηρεσίες της με προσωπικό αλλά και να αντικατασταθούν οχήματα λόγω παλαιότητας, με σύγχρονα οχήματα για το οποία δεν θα υπάρχει το κόστος αλλά και τα σημερινά προβλήματα συντήρησης.
 
Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα, έχει ως εξής:
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
 
ΘΕΜΑ: «Σοβαρά προβλήματα στο Πυροσβεστικό Σώμα από την έλλειψη προσωπικού και την παλαιότητα των οχημάτων»
 
Το Πυροσβεστικό Σώμα αποτελεί μια σημαντική δομή στον τομέα της πολιτικής προστασίας από πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές.
 
Η αντιμετώπιση των πυρκαγιών, των θεομηνιών και των ατυχημάτων, αλλά και η πρόληψη αστικών και δασικών καταστροφών, η έρευνα και η διάσωση πολιτών οριοθετούνται αποκλειστικά στο πλαίσιο επιχείρησης του Πυροσβεστικού Σώματος.
 
Για να ανταποκριθεί, όμως, το Πυροσβεστικό Σώμα στην αποστολή του, πρέπει οι υπηρεσίες του να διαθέτουν τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και να είναι στελεχωμένες με το αναγκαίο προσωπικό.
 
Οι υπηρεσίες της Πυροσβεστικής στα Δωδεκάνησα είναι αντιμέτωπες με σοβαρά προβλήματα, όπως η έλλειψη προσωπικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού με κύριο πρόβλημα την παλαιότητα των οχημάτων.
 
Η παλαιότητα των οχημάτων αλλά και η μείωση κονδυλίων για τη συντήρηση και προμήθεια ανταλλακτικών δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα σε αυτές τις υπηρεσίες, ιδιαίτερα σε μια περιοχή που έχει πληγεί από καταστροφικές πυρκαγιές και πλημμύρες τα τελευταία χρόνια.
 
Η φθορά του χρόνου είναι εμφανής στα περισσότερα οχήματα, η ηλικία  των οποίων ξεπερνά τα 30 έτη, κάτι που σημαίνει υψηλό κόστος συντήρησης.
 
Ταυτόχρονα, ο δείκτης υποστελέχωσης των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος είναι σε υψηλό επίπεδο και απαιτείται η άμεση ενίσχυση με προσωπικό.
 
Ενδεικτικά, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου υπηρετούν 50, ενώ η οργανική δύναμη είναι 72 άτομα.
 
Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κω υπηρετούν 26, ενώ η οργανική δύναμη είναι 47 άτομα.
 
Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Κρατικού Αερολιμένα Ρόδου υπηρετούν 30, ενώ η οργανική δύναμη είναι 35 άτομα.
 
Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Κρατικού Αερολιμένα Κω υπηρετούν 26, ενώ η οργανική δύναμη είναι 49 άτομα. 
 
Στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Απολλώνων Ρόδου, υπηρετούν 11, ενώ η οργανική δύναμη είναι 12 άτομα, ενώ το αντίστοιχο συμβαίνει και με το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λαέρμων Ρόδου.   
                                                 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός
 
1.Εάν προτίθεται  να προβεί στην άμεση ενίσχυση με προσωπικό των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος στα Δωδεκάνησα.
 
2.Εάν προτίθεται να προβεί στην αντικατάσταση παλαιών και αναξιόπιστων οχημάτων αλλά και στην αποδέσμευση κονδυλίων για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού.
 
Ο ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου