Όπως γνωρίζετε ο νομός Δωδεκανήσου, αποτελεί πύλη εισόδου στη χώρα, λόγω του νησιωτικού

του χαρακτήρα αλλά και του τουρισμού. Στις 10 Τελωνειακές Αρχές στα Δωδεκάνησα,

λειτουργούν 7 πύλες εισόδου-εξόδου, κάτι που αποδεικνύει το νευραλγικό χαρακτήρα αυτών των

υπηρεσιών. Σε όλες σχεδόν τις υπηρεσίες οι υπηρετούντες σε αυτές υπολείπονται κατά πολύ των

οργανικών θέσεων με αποτέλεσμα οι ελλείψεις προσωπικού να μην καλύπτονται επαρκώς και να

δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Τελωνείο Ρόδου, από τις 37 οργανικές θέσεις αυτή τη στιγμή

υπηρετούν 24 υπάλληλοι, δύο εκ των οποίων συνταξιοδοτούνται άμεσα.

Στην Κω, η υποστελέχωση αγγίζει σχεδόν το 50 τοις εκατό αφού υπάρχουν 7 υπάλληλοι ενώ οι

οργανικές θέσεις είναι 13 ενώ το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στην Κάλυμνο(υπηρετούν 5 ενώ οι

οργανικές θέσεις είναι 8).

Στη Μεγίστη (Καστελλόριζο) υπάρχουν 2 οργανικές θέσεις αλλά δεν θα υπήρχε κανένας

τελωνειακός υπάλληλος αν δεν είχε αποσπαστεί ο συγκεκριμένος, που υπηρετεί σήμερα στο νησί,

από την Πάτμο.

Είναι σαφές ότι η λύση των αποσπάσεων και των εσωτερικών μετακινήσεων σε επίπεδο νομού, δεν

λύνει το πρόβλημα. Το πεδίο καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των υπαλλήλων της Τελωνειακής

Υπηρεσίας στα Δωδεκάνησα είναι ευρύ και σημαντικό. Στη Ρόδο, κατά τους μήνες Απρίλιο έως

Οκτώβριο, καταγράφονται 70 αφίξεις αεροσκαφών και οι τελωνειακοί υπάλληλοι δεν είναι μόνο

επιφορτισμένοι με τον έλεγχο επιβατών αλλά και με τον έλεγχο καυσίμων των αεροσκαφών, των

καταστημάτων αφορολογήτων ειδών και πλήθος άλλων εργασιών. Το Τελωνείο Ρόδου είναι

υπεύθυνο για τον έλεγχο του λιμανιού και τις αφίξεις των κρουαζιερόπλοιων αλλά και της

Μαρίνας. Την ίδια στιγμή πρέπει να λειτουργήσει αποδοτικά και η εσωτερική υπηρεσία του

Τελωνείου.

Καθίσταται συνεπώς σαφές ότι ο αριθμός των υπαλλήλων δεν επαρκεί.

Παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζει και το Τελωνείο της Κω, που καλείται να καλύψει τις

ανάγκες του αεροδρομίου αλλά και του λιμανιού στο οποίο υπάρχει καθημερινή και αθρόα

διακίνηση επιβατών από την Τουρκία.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί για τη στελέχωση των Τελωνειακών Υπηρεσιών στα Δωδεκάνησα

2. Εάν προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα για την ενίσχυση του Τελωνείου Ρόδου, με επιπλέον

προσωπικό και αποσπάσεις για την θερινή περίοδο.

3. Εάν στις προθέσεις του Υπουργείου είναι η στελέχωση του Τελωνείου στο Καστελλόριζο, τις

ανάγκες του οποίου καλύπτει σήμερα αποσπασμένος υπάλληλος από την Πάτμο.