Με δεδομένο ότι κυοφορούνται περικοπές δαπανών στον τομέα της Υγείας, θα ήταν καταστροφικό να περικοπούν θέσεις επικουρικών γιατρών στο Νοσοκομείο της Ρόδου.

Σε απάντηση του Υπουργείου Υγείας προς τον κ. Κόνσολα, αναφέρεται ότι το Υπουργείο κατέθεσε αίτημα για την έγκριση πρόσληψης 540 επικουρικών γιατρών στα Υπουργεία Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Όπως αναφέρεται ρητά, στην απάντηση της Διεύθυνσης Προσωπικού του Υπουργείου Υγείας, προς το Βουλευτή Δωδεκανήσου ” Αφού μας καθοριστεί από τα προαναφερθέντα υπουργεία, ο αριθμός των θέσεων που μπορούμε να προκηρύξουμε, θεωρούμε ότι λόγω της ευαισθησίας που έχει η υπηρεσία μας αλλά και των πραγματικών αναγκών που έχουν τα ακριτικά νησιά, δεν θα προβούμε σε περικοπές των θέσεων αυτών”, δηλαδή των 10 επικουρικών γιατρών για το Νοσοκομείο της Ρόδου.