επιτάσσει μία νέα και επικαιροποιημένη μορφή εξορθολογισμού στην καταβολή των εισφορών αλλά και στις αναδρομικές χρεώσεις.
 
Η κρίση αλλά και η γενικότερη εικόνα στον κλάδο των επαγγελματοβιοτεχνών και των εμπόρων, επιβάλλει μία σύγχρονη οπτική και προσαρμογή στην πραγματικότητα.
 
Διαφορετικά ωθούνται άνθρωποι στο περιθώριο και ο ΟΑΕΕ σε οικονομικό αδιέξοδο αφού δημιουργούνται και συσσωρεύονται οφειλές που θα είναι αδύνατο να εισπραχθούν.
 
Γνωρίζετε ότι έχω καταθέσει αναλυτικές προτάσεις για ένα νέο πλαίσιο ρυθμίσεων οφειλών.
 
Υπάρχει, όμως, η ανάγκη εξορθολογισμού του συστήματος των εισφορών αλλά και των αναδρομικών χρεώσεων.
 
Σε ό, τι αφορά στις τελευταίες υπάρχει η εξής αντίφαση: ασφαλισμένοι, στους οποίους, λόγω χρεών, είχε διακοπεί η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, να έρχονται αντιμέτωποι με αναδρομικές χρεώσεις και επιβαρύνσεις με τόκους υπερημερίας και πρόστιμα για μια παροχή που δεν είχαν.
 
Ακόμα και αν θέλουν να προχωρήσουν σε μία ρύθμιση και εξόφληση οφειλών, η προσπάθεια αυτή καθίσταται ακόμα πιο δύσκολη με τη διαιώνιση αυτού του καθεστώτος των αναδρομικών χρεώσεων.
 
Είναι, όμως, δεδομένο ότι απαιτείται και ο εξορθολογισμός του συστήματος εισφορών προς τον ΟΑΕΕ.
 
Να έχει τη δυνατότητα ο ασφαλισμένος να επιλέξει την καταβολή εισφοράς σύνταξης ή την καταβολή εισφοράς για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εφόσον αντιμετωπίζει δυσκολία να ανταποκριθεί στο σύνολο της καταβολής των εισφορών.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
1. Εάν στις προθέσεις του Υπουργείου είναι ο εξορθολογισμός στο σύστημα καταβολής εισφορών με την εκχώρηση δυνατότητας στον ασφαλισμένο να καταβάλει είτε εισφορές σύνταξης είτε εισφορές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 
2. Εάν προτίθεται να προχωρήσει στην αφαίρεση και  στη διαγραφή, από το συνολικό ποσό των οφειλόμενων εισφορών, των αναδρομικών χρεώσεων και των επιβαρύνσεων για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για το διάστημα που ο ΟΑΕΕ, λόγω χρεών, είχε διακόψει τη συγκεκριμένη παροχή στον ασφαλισμένο.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής