Ο Βουλευτής επισημαίνει ολιγωρίες μηνών, που έχουν ως αποτέλεσμα, τα Ειρηνοδικεία Καλύμνου και Καρπάθου να μην έχουν κανένα υπάλληλο και τα Πρωτοδικεία Ρόδου και Κω να αντιμετωπίζουν μεγάλες ελλείψεις προσωπικού.
 
Αναφερόμενος στο ζήτημα, ο κ. Κόνσολας επισημαίνει:
 
«Εδώ και μήνες υπάρχει αδικαιολόγητη ολιγωρία και έλλειμμα συνεργασίας ανάμεσα στα συναρμόδια Υπουργεία. Ενδεικτικά, επισημαίνω ότι από τις 28 Νοεμβρίου του 2012, είχα αναδείξει εγγράφως και επισήμως το συγκεκριμένο πρόβλημα στους τότε Υπουργούς χωρίς να πάρω απάντηση.
 
Εύχομαι και ελπίζω οι νέοι Υπουργοί να επιδείξουν άμεσο ενδιαφέρον.
 
Στα πλαίσια της κινητικότητας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, πρέπει να καλυφθούν αυτά τα κενά κατά προτεραιότητα.
 
Αυτό προϋποθέτει άμεσες ενέργειες, ευελιξία, αποφασιστικότητα.
 
Αν κάποιοι θέλουν να οδηγήσουν στην απόλυτη υποβάθμιση και σε αναστολή λειτουργίας τα Ειρηνοδικεία Καλύμνου και Καρπάθου, δεν γνωρίζουν τι σημαίνει μετακίνηση του πολίτη στο νησιωτικό χώρο, προκειμένου να διεκπεραιώσει υποθέσεις του ή να διεκδικήσει την απονομή της Δικαιοσύνης».