Ο Βουλευτής επισημαίνει ότι ενώ προβλέπεται οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια των Τομέων Ασφάλισης Δημοσίου & Δημοτικών υπαλλήλων που θα συσταθούν στο ΙΚΑ, δεν προβλέπεται αντίστοιχη διοικητική δομή, εντός του ΙΚΑ, που θα διατηρήσει το επίπεδο εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων υπαλλήλων Δημοσίου & Δήμων,  σε ικανοποιητικό επίπεδο. 
 
Ιδιαίτερα για τις νησιωτικές περιοχές, το θέμα θεωρείται μείζον αφού η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Δημοσίου θα γίνει μία εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση.
 
Ο κ. Κόνσολας ζητά να κατατεθεί ρύθμιση προκειμένου να δημιουργηθεί, εντός του ΙΚΑ, μία νέα διοικητική δομή που θα αναλάβει την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του πρώην ΟΠΑΔ, το προσωπικό της οποίας θα μπορούσε να προέλθει από τη μετακίνηση προσωπικού, που εργαζόταν στον πρώην ΟΠΑΔ.
 
Με αυτό τον τρόπο θα βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων του Δημοσίου και των Δήμων, που στην περιοχή της Δωδεκανήσου υπερβαίνουν τους 30.000.  Για τα Δωδεκάνησα αλλά και για τις νησιωτικές περιοχές, η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. 
 
Το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ. Κόνσολα προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχει ως εξής: 
 
Ρόδος, 28 Απριλίου 2014
Προς:
Αξιότιμο Κύριο
Ιωάννη Βρούτση,
Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Κύριε Υπουργέ,
 
Σε πρόσφατη συνάντηση που είχα με τους εργαζόμενους της Περιφερειακής Υπηρεσίας ΟΠΑΔ Ν. Δωδεκανήσου ενημερώθηκα ότι στη διάταξη κατάργησης  του ΟΠΑΔ που συμπεριλήφθηκε στο πολυνομοσχέδιο,  ενώ προβλέπεται οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια των Τομέων Ασφάλισης Δημοσίου & Δημοτικών υπαλλήλων που θα συσταθούν στο ΙΚΑ, δεν προβλέπεται αντίστοιχη διοικητική δομή, εντός του ΙΚΑ, που θα διατηρήσει το επίπεδο εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων υπαλλήλων Δημοσίου & Δήμων,  σε ικανοποιητικό επίπεδο. 
 
Ιδιαίτερα για τις νησιωτικές περιοχές, το θέμα θεωρείται μείζον αφού η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Δημοσίου θα γίνει μία εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση.
 
Με δεδομένο ότι τα κενά προσωπικού του ΙΚΑ μπορούν να καλυφθούν από τις μετακινήσεις υπαλλήλων του ΟΠΑΔ, όπου υπάρχουν ανάγκες, πρέπει να υπάρξει και η αντίστοιχη πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση στο ΙΚΑ των ασφαλισμένων,  εν ενεργεία και συνταξιούχων,  Δημοσίων και Δημοτικών υπαλλήλων.
 
 Για το σκοπό αυτό σας ζητώ να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να υπάρξει, εντός του ΙΚΑ, η στοιχειώδης διοικητική δομή που θα αναλάβει την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του πρώην ΟΠΑΔ.  
Θα σας πρότεινα να υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση, το περιεχόμενο της οποίας θα μπορούσε να είναι το εξής:
 
«Για την άσκηση των μεταφερόμενων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΟΠΑΔ που καταργούνται, να συσταθούν στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Τμήματα Ασφαλισμένων Δημοσίου & Δήμων., τα οποία να ανήκουν οργανικά στη συσταθείσα στο ΙΚΑ,  Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών  ΟΠΑΔ». 
 
Για τα Δωδεκάνησα αλλά και για τις νησιωτικές περιοχές, η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. 
 
Υπάρχουν 30.000 ασφαλισμένοι του Δημοσίου και των Δήμων στα Δωδεκάνησα αλλά και 1.500.000 περίπου σε πανελλαδικό επίπεδο που δικαιούνται καλύτερης εξυπηρέτησης. 
 
Ευελπιστώ ότι θα αντιμετωπίσετε θετικά την πρόταση μου.
 
Με εκτίμηση