Συγκεκριμένα ζητήματα έθεσε ο Τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, μιλώντας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου για τους φορείς διαχείρισης προστατευμένων περιοχών.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η ίδρυση Φορέα Διαχείρισης Προστατευμένων Περιοχών Δωδεκανήσου, που αποτελεί τη μετεξέλιξη του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου-Σαρίας και περιλαμβάνει την αρμοδιότητα είκοσι εννέα (29) περιοχών.

Ο κ. Κόνσολας αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα για την ανάδειξη των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και στην προστασία του, προκειμένου να υπάρξει το κατάλληλο πλαίσιο για την αειφόρο ανάπτυξη.

Κατέθεσε έξι ζητήματα που δημιουργούν κενά και ερωτηματικά και χρήζουν νομοτεχνικής βελτίωσης, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά:

«1ον: Η ίδρυση παραρτημάτων των Φορέων Διαχείρισης είναι μια θετική κίνηση, με την προϋπόθεση, όμως, ότι δεν γίνεται για σκοπιμότητα και το όποιο παράρτημα δεν θα καταργήσει ουσιαστικά την έδρα του Φορέα.

Για παράδειγμα, στον Φορέα Διαχείρισης Δωδεκανήσου, έδρα είναι η Όλυμπος Καρπάθου. Η έδρα, όμως, έχει ως προϋπόθεση μια στοιχειώδη υποδομή και διοικητική στελέχωση. Δεν θα πρέπει, συνεπώς, η έδρα του Φορέα να είναι ένα γράμμα «κενό περιεχομένου» και να υφίσταται μόνο για τυπικούς λόγους.  Ιδιαίτερα, μάλιστα, όταν με τις διατάξεις του νομοσχεδίου δίνεται η δυνατότητα αλλαγής αυτής της έδρας του φορέα με απόφαση του Υπουργού και του Δ.Σ..

2ον: Τα Δωδεκάνησα είναι μια κατ’ εξοχήν νησιωτική περιοχή και ορθώς δημιουργούνται παραρτήματα του Φορέα Διαχείρισης. Με κάποιο, όμως, τρόπο πρέπει να κατηγοριοποιούνται αυτά τα παραρτήματα σε ό, τι αφορά στο δείκτη σημαντικότητας, αλλά και περιβαλλοντικής αξίας και βαρύτητας. Αυτό το στοιχείο δεν υπάρχει στο νομοσχέδιο.

3ον: Στο νομοσχέδιο δεν υπάρχει ούτε αναφορά αλλά ούτε και πρόβλεψη για το οργανόγραμμα και τη στελέχωση των φορέων διαχείρισης. Επομένως, προφανώς, δεν υπάρχει κάποια μελέτη. Ποιο είναι, όμως, το πλαίσιο στο οποίο θα εργάζονται οι υπάλληλοι εκεί; Ποιες θα είναι οι ειδικότητες;

Είναι μια κρίσιμη παράμετρος γιατί χωρίς το ανθρώπινο δυναμικό δεν μπορεί να λειτουργήσει ο φορέας, ιδιαίτερα, μάλιστα, σε αυτή τη νησιωτική χώρα που είναι πολύ ευαίσθητη και γεωπολιτικά και χωρικά. Θεωρώ ότι η απουσία αυτής της διάταξης, υποκρύπτει την πρόθεση κάποιων να ελεγχθεί η διαδικασία των προσλήψεων.

4ον: Το προσωπικό θα προσλαμβάνεται με σύμβαση εννέα (9) μηνών. Πολύ φοβάμαι ότι με αυτό τον τρόπο θα δημιουργηθούν προβλήματα λειτουργίας σε πολλούς φορείς διαχείρισης μετά την παρέλευση του εννιαμήνου. Ουσιαστικά, θα έλεγα ότι μετατίθεται το πρόβλημα σε μια άλλη περίοδο κυβερνητική της χώρας.

5ον: Στο άρθρο 4 υπάρχει ένα μεγάλο και σημαντικό κενό σε ό, τι αφορά στο πεδίο των αρμοδιοτήτων των φορέων διαχείρισης. Θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα μέσα από τη θεσμική οχύρωση της διαχείρισης του φορέα να μπορεί να ασκεί διοικητικά μέτρα κατά τον έλεγχο της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τα δάση, την αλιεία, τη θήρα καθώς και των περιβαλλοντικών – πολεοδομικών όρων που ισχύουν για έργα ή δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στις περιοχές ευθύνης του φορέα διαχείρισης.

6ον: Υπάρχει, επίσης, κενό στα πάγια του φορέα διαχείρισης. Σε αυτά πρέπει να συμπεριληφθούν η κυριότητα κτιρίων, τα οποία θα στεγάζουν τα γραφεία και τα κέντρα ενημέρωσης καθώς και άλλες αίθουσες που θα λειτουργούν ως Εκπαιδευτήρια ή Συνεδριακά Κέντρα».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Κόνσολας, αναφέρθηκε στον υφιστάμενο φορέα διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών της Δωδεκανήσου, τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Ο συγκεκριμένος φορέας έχει παράγει έργο ερευνητικό και επιστημονικό. Θα μπορέσει, με την ενδυνάμωσή του και την αποσαφήνιση των έξι σημείων που κατέθεσα, να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για την περιοχή και να δοθεί μια διάσταση περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική, βελτιώνοντας, ταυτόχρονα, και τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων».