Σε δήλωσή του ο Μάνος Κόνσολας, επισημαίνει:
 
«Υπάρχουν κρίσιμα ζητήματα που η κυβέρνηση δεν μπορεί να αγνοεί και να επιχειρεί μονομερώς και χωρίς σχεδιασμό να καταργήσει το ΝΑΤ και να το απορροφήσει στο Ενιαίο Ταμείο Εργαζομένων.
 
Κατά πρώτο λόγο τα ένσημα των ναυτικών δεν υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται τα ένσημα των άλλων επαγγελματιών.
 Δεν μπορεί να υπάρξει εξομοίωση κριτηρίων αφού κανένας ναυτικός δεν μπορεί να εργάζεται στη θάλασσα έως τα 67 του χρόνια.
 
Κατά δεύτερο λόγο, οι εισφορές των ναυτικών δεν ήταν από πριν καθορισμένες αλλά συνδέονταν με τα ναυτολόγια, κάτι που κανείς δεν μπορεί να το αγνοήσει και να αδικήσει τους ναυτικούς σε ότι έχει σχέση με τις εισφορές που έχουν ήδη καταβληθεί».
 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης των Βουλευτών: 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ
 
Προς: Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 
Θέμα: Διαμαρτύρονται οι ναυτικοί για την απορρόφηση του ΝΑΤ από το Ενιαίο Ταμέιο Εργαζομένων. 
 
 
Κύριε Υπουργέ, 
 
Έντονη δυσαρέσκεια και προβληματισμός έχει ξεσπάσει στους εργαζομένους ναυτικούς λόγω της ανακοίνωσης της απορρόφησης του ΝΑΤ από το σχεδιαζόμενο Ενιαίο Ταμείο Εργαζομένων. 
 
Η συμβολή της ναυτοσύνης μας στην ελληνική κοινωνία είναι διαχρονική και γνωστή σε όλους. Η ναυτιλία παραμένει ο σταθερός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας που παρά την κρίση που μαστίζει την οικονομία μας τα τελευταία χρόνια, συνεχίζει να τροφοδοτεί με τεράστια ποσά ναυτιλιακού συναλλάγματος την εσωτερική αγορά. 
 
Φυσικά  τον κεντρικό ρόλο σε αυτή τη συμβολή την έχουν οι ναυτικοί και οι απόμαχοι του κύματος, οι οποίοι σήμερα εκφράζουν την πλήρη αντίθεση τους με μια ενδεχόμενη απορρόφηση του ΝΑΤ από το νέο Ενιαίο Ταμείο Εργαζομένων. Μια αντίθεση που πηγάζει στον κίνδυνο που ελλοχεύει να υπολογιστούν τα ένσημα των ναυτικών με κοινά κριτήρια με εκείνα των επαγγελμάτων της ξηράς.
 
Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει ναυτικός που μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται στη θάλασσα έως τα 67 του έτη ή να συμπληρώσει 35 και 40 έτη εργασίας. Οπότε κάθε εξομοίωση κριτηρίων θα οδηγήσει σε εξαφάνιση του επαγγέλματος. 
 
Πέραν των κριτηρίων συνταξιοδότησης, τίθενται μείζονα λειτουργικά ζητήματα για την ασφάλιση των ναυτικών, καθώς η τήρηση του μητρώου ασφαλισμένων τους υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ οι εισφορές που καταβάλλονται δεν είναι από πριν καθορισμένες αλλά σχετίζονται με τα ναυτολόγια, από τα οποία προσδιορίζονται και αποδίδονται και μια σειρά εισφορών προς άλλους οργανισμούς όπως ο Οίκος Ναύτου, το ΚΕΑΝ, ΤΠΑΕΝ, ΤΠΚΠΕΝ, ΝΕΕ, ΚΝΕ. 
 
 
Από τα παραπάνω καθίσταται ξεκάθαρο ότι η διαδικασία διαχείρισης του ζητήματος του ΝΑΤ, λόγω ακριβώς της ιδιομορφίας του ναυτικού επαγγέλματος και του ιδιαίτερου τρόπου υπολογισμού και είσπραξης των εισφορών, επιβάλλουν ένα πολύ σοβαρό χειρισμό ως προς τη μελλοντική του μορφή.  
 
Κατόπιν αυτών,
Ερωτάστε:
 
1. Ποιό είναι το σχέδιο σας για τη θέση του ΝΑΤ στη νέα αρχιτεκτονική του Ασφαλιστικού;
 
2. Αν προτίθεστε να ενσωματώσετε το ΝΑΤ στο νέο Ενιαίο Ταμείο Εργαζομένων, με ποιο τρόπο θα εξασφαλιστούν οι έως τώρα καταβληθείσες εισφορές και πώς θα γίνει ο υπολογισμός των μελλοντικών συντάξεων;
 
 
                               Οι Ερωτώντες Βουλευτές