Είναι πρωτοφανές να ζητείται από τους δήμους να αναλάβουν τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις χωρίς να έχουν τους ανάλογους πόρους σε μία περίοδο μεγάλης οικονομικής δυσπραγίας στην αυτοδιοίκηση. 
 
Η λειτουργία των δύο αυτών υποκαταστημάτων είναι απαραίτητη και αναγκαία. Εξυπηρετούν μεγάλα γεωγραφικά σύνολα με σημαντικό αριθμό ασφαλισμένων που πρέπει να εξυπηρετούνται στον τόπο που διαμένουν. 
 
Είναι σαφές ότι κάποιοι δεν μπορούν να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των νησιωτικών περιοχών. 
 
Το υποκατάστημα του ΙΚΑ Καρπάθου εξυπηρετεί 4.250 ασφαλισμένους σε Κάρπαθο και Κάσο, 850 επιχειρήσεις και 180 συνταξιούχους εξωτερικού. Η ενδεχόμενη αναστολή του θα αναγκάσει τους πολίτες και τους ασφαλισμένους, προκειμένου να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις και τις συναλλαγές τους, να μετακινούνται σε άλλο νησί. 
 
Το ίδιο ισχύει και για το υποκατάστημα του ΙΚΑ στον Αρχάγγελο που εξυπηρετεί μία μεγάλη, γεωγραφικά, περιοχή. 
 
Η διοίκηση του ΙΚΑ οφείλει να περικόψει πόρους και λειτουργικές δαπάνες από αλλού. 
 
Δεν μπορεί να ασκεί τέτοιου είδους αθέμιτες πιέσεις που αγγίζουν τα όρια της εκβιαστικής πρακτικής. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
1. Εάν γνωρίζει τη συγκεκριμένη επιστολή της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ προς τους Δήμους Ρόδου και Καρπάθου και πως την αξιολογεί. 
 
2. Εάν προτίθεται να αναλάβει σαφή και συγκεκριμένη δέσμευση για την συνέχιση της λειτουργίας των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ σε Αρχάγγελο και Κάρπαθο. 
 
 
Ο ερωτών Βουλευτής