Στα πλαίσια, αυτά, κάθε ευρώ που εκταμιεύεται από το Δημόσιο ταμείο θα πρέπει να ελέγχεται σε ότι αφορά την διάθεση του αλλά και να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Επειδή

– τα τελευταία δύο έτη υπήρξαν περικοπές μισθών τόσο στον δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα.

– το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού διά της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού επιχορηγεί αθλητικούς φορείς και ομοσπονδίες, για την ανάπτυξή και ενίσχυση του αθλητισμού αλλά και για την κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Σε τι ποσό ανήλθε για τα έτη 2010 και 2011 η ετήσια (τακτική και έκτακτη) επιχορήγηση των αθλητικών ομοσπονδιών;

2. Ποιο είναι το ποσό που διατέθηκε από αυτές για την ανάπτυξη και ενίσχυση του αθλητισμού;

3. Ποιές είναι οι μέσες ετήσιες αποδοχές των υπαλλήλων των αθλητικών ομοσπονδιών (συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων κίνησης και παράστασης); Επίσης ποίες είναι οι ετήσιες αποδοχές των υπαλλήλων του ΟΑΚΑ, ΣΕΦ και Αγίου Κοσμά καθώς και των Διευθυντών και Συντονιστών Διευθυντών αυτών;

4. Τι μειώσεις έχουν υποστεί τα τελευταία δύο χρόνια οι μισθοί των εν λόγω υπαλλήλων και διευθυντών;