Η Ελλάδα όμως του 2009 δεν είναι η Ελλάδα του 2012. Το ίδιο ισχύει και για τα Δωδεκάνησα και το Νότιο Αιγαίο. Μεσολάβησε η κρίση η παρατεταμένη ύφεση και η μείωση του ΑΕΠ κατά 30%.
 
Τα στοιχεία όμως της Eurostat περιγράφουν τα Δωδεκάνησα και το Νότιο Αιγαίο ως πλούσιες περιοχές με τους όρους και τις συνθήκες 
του 2009.
 
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να υπάρξει δραματική μείωση των πόρων που θα διατεθούν στα νησιά μας για το επόμενο ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 
 
Ειδικά για το Νότιο Αιγαίο η μείωση μπορεί να υπερβεί το 40%. 
 
Πρακτικά αυτό σημαίνει αδυναμία εκτέλεσης μεγάλων έργων και δημιουργίας νέων υποδομών. Σημαίνει περικοπή κονδυλίων για ανάπτυξη, επενδυτικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.
 
Τα στοιχεία της Eurostat με τα οποία γίνεται η κατανομή των πόρων τις Περιφέρειας, αφορούν την περίοδο μέχρι το 2009 και δεν αποτυπώνουν το μέγεθος της κρίσης που έχει επηρεάσει τα νησιά μας, κατά την τελευταία τριετία.
 
Η σοβαρότητα του θέματος απαιτεί άμεσες ενέργειες.
 
Ενημερώνω εντός της ημέρας τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Χατζηδάκη.
 
Παράλληλα θα ζητήσω από τους άλλους 4 συναδέλφους μου βουλευτές να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αποτρέψουμε τη δυσάρεστη αυτή εξέλιξη.
 
Μπορούμε, όλοι μαζί, να αναλάβουμε πρωτοβουλίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Να αναζητήσουμε λύση σε πολιτικό επίπεδο.