Την ανάγκη ανασχεδιασμού του τομέα πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας στα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου αναδεικνύει με Ερώτησή του, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, επισημαίνοντας ότι νησιά όπως Σύμη, η Λέρος, και η Πάτμος είναι ουσιαστικά ανοχύρωτα στον τομέα της πυρασφάλειας και της πολιτικής προστασίας.


Ο κ. Κόνσολας τονίζει ότι τα νησιά αυτά, είναι ανοχύρωτα σε περίπτωση πυρκαγιάς ή φυσικών καταστροφών, ενώ θα απαιτηθεί πολύτιμος χρόνος για να έρθει βοήθεια από άλλο μεγαλύτερο νησί, αν συνυπολογίσει κανείς και τις δυσκολίες πρόσβασης στο νησιωτικό χώρο. Κάποια, μάλιστα, νησιά, όπως η Σύμη και η Πάτμος δεν διαθέτουν αεροδρόμιο και η μεταφορά προσωπικού και βοήθειας πρέπει να γίνει μέσω θαλάσσης.
Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου προτείνει:
– Τη δημιουργία Εθελοντικών Πυροσβεστικών κλιμακίων σε νησιά όπως η Σύμη, η Λέρος και η Πάτμος, που τη θερινή περίοδο ο πληθυσμός αλλά και οι ανάγκες πυροπροστασίας και πυρασφάλειας αυξάνονται.
– Τη δημιουργία εθελοντικών δομών πολιτικής προστασίας με τη συνεργασία της αυτοδιοίκησης και με εκπαίδευση από το Πυροσβεστικό Σώμα.
– Την παροχή πυροσβεστικών οχημάτων και εξοπλισμού για να μπορεί να λειτουργήσουν οι εθελοντικές δομές αλλά και για να διαθέτουν επιχειρησιακές δυνατότητες τα Εθελοντικά Πυροσβεστικά κλιμάκια.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

19.04.2017_ΕΡΩΤΗΣΗ_ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ