καθιστά δυσχερή την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του, η οποία είναι επιβεβλημένη λόγω του ιδιαίτερου φόρτου που δέχεται το συγκεκριμένο τμήμα, ιδιαίτερα εν όψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου.
 
Αυτή τη στιγμή στο τμήμα υπηρετούν 3 χειριστές-εμφανιστές, οι οποίοι έχουν φτάσει στα όρια της αντοχής τους αφού αναγκάζονται να καλύπτουν τις αυξημένες ανάγκες, στερούμενοι ακόμα και τις νόμιμες, κανονικές τους άδειες.
 
Με αυτές τις ελλείψεις προσωπικού στο ακτινολογικό τμήμα του νοσοκομείου της Κω, είναι αδύνατον να καλυφθούν οι βάρδιες για την 24ωρη λειτουργία του. 
 
Θα πρέπει άμεσα να υπάρξει  τοποθέτηση ή απόσπαση χειριστών-εμφανιστών, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία του ακτινολογικού τμήματος του νοσοκομείου της Κω.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
1.Εάν προτίθεται άμεσα να προχωρήσει στην τοποθέτηση ή απόσπαση χειριστών-εμφανιστών για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη  λειτουργία του ακτινολογικού τμήματος του νοσοκομείου της Κω.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας 
Βουλευτής Δωδεκανήσου