Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου είχε καταθέσει ανάλογη Ερώτηση πριν από μερικούς μήνες επισημαίνοντας τα προβλήματα και τις σοβαρές ελλείψεις που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο της Κω.
 
Στην ερώτησή του τονίζει πως η έλλειψη χειριστών-εμφανιστών δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του ακτινολογικού τμήματος του νοσοκομείου αφού οι 3 εναπομείναντες χειριστές-εμφανιστές δεν επαρκούν για να καλυφθούν οι άδειες ενώ και οι ίδιοι έχουν υπερβεί τα όρια της ανθρώπινης αντοχής, στερούμενοι τις νόμιμες κανονικές άδειες.
 
Ο κ.Κόνσολας ζητά  να καλυφθούν άμεσα τα κενά με τοποθέτηση ή απόσπαση προσωπικού για την ειδικότητα χειριστή-εμφανιστή, ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν οι πολίτες και να καλύπτονται οι βάρδιες, με δεδομένο, μάλιστα, ότι σε λίγες μέρες ξεκινά η έναρξη της τουριστικής περιόδου, κάτι που σημαίνει ότι θα αυξηθούν και οι ανάγκες διαχείρισης των περιστατικών και των αναγκών στο ακτινολογικό τμήμα του νοσοκομείου της Κω. 
 
 Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κόνσολα προς τον Υπουργό Υγείας, έχει ως εξής:
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
 
Προς
Κύριο Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 
ΘΕΜΑ: «ʼμεση τοποθέτηση ή απόσπαση χειριστών-εμφανιστών για την διασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας του ακτινολογικού τμήματος του νοσοκομείου της Κω»
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Η έλλειψη προσωπικού στο ακτινολογικό τμήμα του νοσοκομείου της Κω καθιστά δυσχερή την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του, η οποία είναι επιβεβλημένη λόγω του ιδιαίτερου φόρτου που δέχεται το συγκεκριμένο τμήμα, ιδιαίτερα εν όψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου.
 
Αυτή τη στιγμή στο τμήμα υπηρετούν 3 χειριστές-εμφανιστές, οι οποίοι έχουν φτάσει στα όρια της αντοχής τους αφού αναγκάζονται να καλύπτουν τις αυξημένες ανάγκες, στερούμενοι ακόμα και τις νόμιμες, κανονικές τους άδειες.
 
Με αυτές τις ελλείψεις προσωπικού στο ακτινολογικό τμήμα του νοσοκομείου της Κω, είναι αδύνατον να καλυφθούν οι βάρδιες για την 24ωρη λειτουργία του. 
 
Θα πρέπει άμεσα να υπάρξει  τοποθέτηση ή απόσπαση χειριστών-εμφανιστών, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία του ακτινολογικού τμήματος του νοσοκομείου της Κω.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
1.Εάν προτίθεται άμεσα να προχωρήσει στην τοποθέτηση ή απόσπαση χειριστών-εμφανιστών για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη  λειτουργία του ακτινολογικού τμήματος του νοσοκομείου της Κω.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας 
Βουλευτής Δωδεκανήσου