Ο κ.Κόνσολας επισημαίνει ότι δεν υπάρχει καρδιολόγος στο νοσοκομείο ενός τόσο μεγάλου νησιού αλλά και την έλλειψη παιδιάτρου. 
 
Τονίζει την καθυστέρηση στην ίδρυση σταθμού του ΕΚΑΒ στην Κω αλλά και την έλλειψη οδηγών και τραυματιοφορέων για τα ασθενοφόρα. 
 
Ιδιαίτερη μνεία κάνει ο κ.Κόνσολας στην επιβάρυνση που δέχεται το μικροβιολογικό τμήμα του νοσοκομείου, αφού σε ολόκληρο το νησί δεν υπάρχει μικροβιολόγος συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ ή με κάποιο ασφαλιστικό ταμείο. 
 
Ο Βουλευτής επισημαίνει ότι οι ελλείψεις αυτές λειτουργούν ανορθολογικά αυξάνοντας συνολικά το κόστος του κρατικού προϋπολογισμού, αναφέροντας ως παράδειγμα τις διακομιδές για περιστατικά που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν στο νοσοκομεία αν υπήρχε παιδίατρος αλλά και το υψηλό κόστος των αντιδραστηρίων από τη δυσανάλογη επιβάρυνση που δέχεται το μικροβιολογικό-αιματολογικό. 
 
Ο Μάνος Κόνσολας ζητά την άμεση κάλυψη των κενών θέσεων αφού σε λίγες ημέρες ξεκινά η θερινή περίοδος κατά την οποία ο πληθυσμός του νησιού αυξάνεται και μαζί μα αυτόν και τα περιστατικά που καλείται να αντιμετωπίσει το νοσοκομείο. 
 
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ.Κόνσολα, έχει ως εξής: 
 
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Υγείας
ΘΕΜΑ : ” Ελλείψεις και προβλήματα δυσλειτουργίας στο νοσοκομείο της Κω και στις δομές δημόσιας υγείας” 
 
Κύριε Υπουργέ, 
 
Η Κως είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Δωδεκανήσου με 35.000 μόνιμους κατοίκους, αριθμός που πολλαπλασιάζεται την θερινή περίοδο. 
 
Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει η κύρια δομή δημόσιας υγείας, το νοσοκομείο του νησιού, να είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες στους πολίτες αλλά και να αντιμετωπίσει έκτακτα περιστατικά. 
 
Η υποστελέχωση του νοσοκομείου σε βασικές και καίριες ειδικότητες, αποτελεί ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί άμεσα.
 
Το νοσοκομείο της Κω έχει υπερτοπική εμβέλεια, εξυπηρετεί και πολίτες από τα γειτονικά νησιά, κάτι που ουδείς πρέπει να παραβλέπει. 
 
Είναι γνωστό ότι μετά την υποβολή παραίτησης της μοναδικής καρδιολόγου το νοσοκομείο είναι χωρίς καρδιολόγο ενώ υπάρχει η έλλειψη παιδιάτρου αλλά και η ανάγκη στελέχωσης της παθολογικής κλινικής με έναν ακόμα παθολόγο. 
 
Σε όλα αυτά τα προβλήματα υποστελέχωσης πρέπει να προστεθεί και η έλλειψη φαρμακοποιού στο φαρμακείο του νοσοκομείου αλλά και οδηγών και τραυματιοφορέων για τα ασθενοφόρα. Υπάρχει ένας μόνο οδηγός ενώ ο δεύτερος οδηγός έχει διατεθεί από το Δήμο Κω, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες. 
 
Έντονο πρόβλημα υπάρχει με τη δυσανάλογη επιβάρυνση που δέχεται το μικροβιολογικό τμήμα του νοσοκομείου. Στην Κω δεν υπάρχει γιατρός-μικροβιολόγος συμβεβλημένος με ασφαλιστικά ταμεία ή με τον ΕΟΠΥΥ με αποτέλεσμα οι πολίτες να απευθύνονται στο νοσοκομείο για να εξυπηρετηθούν. 
 
Αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους είναι ότι αυτές οι ελλείψεις προκαλούν περαιτέρω επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, αφού για παράδειγμα η έλλειψη παιδιάτρου αυξάνει τα περιστατικά διακομιδών με το συνακόλουθο κόστος, κάτι που αναμένεται να συνεχιστεί και για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται η κενή θέση αλλά και με το νέο πρόβλημα που ανέκυψε με την παραίτηση της καρδιολόγου. 
 
Το ίδιο ισχύει και για την δυσανάλογη επιβάρυνση που δέχεται το μικροβιολογικό του νοσοκομείου με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη λίστα αναμονής αλλά και να αυξάνεται το κόστος των αντιδραστηρίων, οδηγώντας σε υπερβάσεις του προϋπολογισμού 
Εκτός όλων των άλλων, η υποβάθμιση της δημόσιας υγείας στην Κω στέλνει ένα μήνυμα εγκατάλειψης και αποχώρησης του Κράτους από τις νησιωτικές περιοχές. 
 
Είναι το πιο λανθασμένο και ατυχές μήνυμα που θα μπορούσε να σταλεί, σε αυτή την συγκυρία. 
 
Απαιτείται η άμεση λήψη πρωτοβουλιών εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, που οφείλει να αντιμετωπίσει τις ιδιαιτερότητες στελέχωσης ενός νοσοκομείου σε ένα μεγάλο νησί, όπως η Κως. 
 
Οι μετακινήσεις ή αποσπάσεις γιατρών και προσωπικού από γειτονικά νησιά δεν επιλύουν το πρόβλημα αλλά το μεταθέτουν. 
 
Απαιτείται μόνιμη και βιώσιμη αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων υποστελέχωσης. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα κάλυψης των κενών θέσεων με ειδικότητες καρδιολόγου, παιδίατρου και παθολόγου αλλά και φαρμακοποιού για το φαρμακείο του νοσοκομείου. 
 
2. Με ποιο τρόπο προτίθεται το Υπουργείο Υγείας να αντιμετωπίσει την απροθυμία των ιδιωτών μικροβιολόγων να συμβληθούν με τα ασφαλιστικά ταμεία ή τον ΕΟΠΥΥ στην Κω, και που έχει ως αποτέλεσμα οι πολίτες να επιβαρύνονται οι ίδιοι οικονομικά ή να επιβαρύνεται η λειτουργία του μικροβιολογικού τμήματος του νοσοκομείου. 
 
3. Εάν θα υλοποιηθεί η δέσμευση για την ίδρυση και στελέχωση σταθμού του ΕΚΑΒ στην Κω. 
 
4. Πως θα αντιμετωπιστούν άμεσα οι ελλείψεις οδηγών ασθενοφόρων και τραυματιοφορέων, με δεδομένο ότι πλησιάζει η έναρξη της θερινής περιόδου. 
 
5. Εάν προτίθεται να καλύψει άμεσα τις ανάγκες του νοσοκομείου με ένα ακόμα ασθενοφόρο, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες προμήθειας και κατανομής των νέων ασθενοφόρων. 
 
6. Πότε θα ολοκληρωθεί η στελέχωση του ΕΟΠΥΥ Κω. 
 
7. Εάν υπάρχει πρόθεση άμεσης στελέχωσης του αγροτικού ιατρείου στην Κέφαλο. 
 
8. Εάν στις προθέσεις του Υπουργείου είναι η δημιουργία οργανισμού και η στελέχωση του Κέντρου Υγείας Αντιμάχειας.