Στο συγκεκριμένο χώρο που αποτελεί μέρος της χερσαίας λιμενικής ζώνης έχουν δημιουργηθεί αυθαίρετες κατασκευές από ρομά, οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε αυθαίρετη κατάληψη του χώρου.
 
Γύρω από τον καταυλισμό αλλά και εντός αυτού, έχουν ενταθεί οι παραβατικές συμπεριφορές, καίγονται ανεξέλεγκτα καλώδια, δημιουργείται αποπνικτική ατμόσφαιρα στην περιοχή, η οποία έχει μετατραπεί σε άβατο και γκέτο. Ταυτόχρονα αυξάνονται οι κλοπές.
 
Με προκάλυμμα τον καταυλισμό έχουμε ένα χώρο συγκέντρωσης παραβατικών στοιχείων και τέλεσης παραβατικών πράξεων.
 
Η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, σύμφωνα με το νόμο έχει την υποχρέωση να εκδώσει πρωτόκολλα κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών σε δημόσιο χώρο. 
 
Σε ένα χώρο που προβλέπεται η κατασκευή του νέου καρνάγιου της Ρόδου, έργο που βρίσκεται στο στάδιο της δημοπράτησης.
 
Το αυτονόητο και το ελάχιστο είναι να πράξει το καθήκον της.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
1. Εάν η ΚΕΔ προτίθεται να προχωρήσει στη διαδικασία έκδοσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης για τις αυθαίρετες κατασκευές στο Καρακόνερο της Ρόδου.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής