Οι Βουλευτές, ζητούν από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης να επανεξεταστεί το πλαίσιο λειτουργίας των εισπρακτικών εταιρειών αλλά και τα όρια της δικαιοδοσίας και των πρακτικών που χρησιμοποιούν.
 
Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία αυτή, ο κ. Κόνσολας επισημαίνει:
«Η αλλαγή των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών επιβάλλει αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας των εισπρακτικών εταιρειών.
 
Υπάρχουν καταγγελίες για απάνθρωπη και ανοίκεια συμπεριφορά που επιβάλλουν να τεθούν κανόνες. Να υπάρξουν όρια στη δικαιοδοσία και στις πρακτικές επικοινωνίας τους με τους οφειλέτες και τους δανειολήπτες.
 
Είναι απαράδεκτο να μετέρχονται πρακτικές και συμπεριφορές που θίγουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».
 
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης, που κατατέθηκε, έχει ως εξής:
 
Ερώτηση
 
14.01.2013
Προς τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
Προς τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων                                                    
Θέμα: Ανάγκη επανεξέτασης και αναθεώρησης του γενικού θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις («εισπρακτικών εταιρειών»). 
 
Είναι γεγονός πως η οικονομική κρίση έχει αλλάξει σημαντικά τον τρόπο και το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς ενώ έχει δημιουργήσει ασφυκτικές πιέσεις (οικονομικές και ψυχολογικές) στους πολίτες και στις οικογένειές τους. Ο αριθμός των συμπολιτών μας  που δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις και έχουν συσσωρευμένα χρέη αυξάνεται διαρκώς. 
Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις («εισπρακτικών εταιρειών») επικεντρώνεται αποκλειστικά στην αποπληρωμή των οφειλών δίχως να λαμβάνει υπόψη τις παρούσες συνθήκες της οικονομικής κρίσης και τις πολύπλευρες συνέπειές της στους πολίτες. Οι συνεχείς τηλεφωνικές κλήσεις σε ένα άτομο που αδυνατεί να αποπληρώσει τα χρέη του, αποτελεί έναν έμμεσο τρόπο άσκησης ψυχολογικής βίας, αφού γνωρίζουν την άσχημη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Επίσης, οι εταιρείες αυτές κάνουν κατάχρηση του δικαιώματος επικοινωνίας που έχουν με τον οφειλέτη παραβιάζοντας συχνά το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο ως προς τη συχνότητα των κλήσεων αλλά και την ώρα των κλήσεων τόσο στο χώρο οικίας όσο και στο χώρο εργασίας. Παράλληλα, πολλές φορές διατηρούν τους αριθμούς επικοινωνίας, δικαίωμα το οποίο κανονικά έχουν μόνο οι τράπεζες. Ακόμη, σύμφωνα με την απάντησή σας (Αρ. Πρωτ. Β13-244) σε προηγούμενη ερώτησή μου (Αρ. Πρωτ. 4220/21.11.2012), το θεσμικό πλαίσιο έχει παραβιαστεί αρκετές φορές και έχουν επιβληθεί χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 390.000 ευρώ σε 8 «εισπρακτικές εταιρείες» πράγμα το οποίο επιβεβαιώνει την ανάγκη αλλαγής λειτουργίας των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις. («εισπρακτικών εταιρειών»). 
 
Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί: 
 
1.Πρόκειται να προβούν σε επανεξέταση του γενικού θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των «εισπρακτικών εταιρειών» και με ποιο χρονοδιάγραμμα; 
 
2.Εάν ναι,  ποιες αλλαγές πρόκειται να κάνουν ώστε το πλαίσιο λειτουργίας να στοχεύει στην αποπληρωμή των οφειλών με πιο «ανθρώπινους» όρους;