Κορυφαίοι σε επισκεψιμότητα αρχαιολογικοί χώροι, δεν καθαρίζονται από τα αγριόχορτα με την έναρξη της τουριστικής περιόδου, αφού είτε καθυστερούν οι προσλήψεις είτε οι σχετικοί διαγωνισμοί.
 
Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Ιούνιο, ομάδα εθελοντών καθάρισε τους αρχαιολογικούς χώρους της Κω από τα αγριόχορτα που καθιστούσαν προβληματική την επισκεψιμότητά τους και δυσφημούσαν τη χώρα στους επισκέπτες της.
 
Προκύπτει, όμως, και ευρύτερο ζήτημα που αφορά στις υπηρεσίες καθαριότητας στους αρχαιολογικούς χώρους. Οι Δήμοι προσφέρουν υπηρεσίες καθαριότητας στον περιβάλλοντα χώρο, ενώ θα μπορούσαν να αναλάβουν συνολικά την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους αρχαιολογικούς χώρους.
 
Οι ΟΤΑ, στα όρια των οποίων βρίσκονται αρχαιολογικοί χώροι επισκέψιμοι στο κοινό, έχουν κάθε συμφέρον να διατηρούν, υποδειγματικά, καθαρούς τους συγκεκριμένους χώρους και να προσφέρουν υπηρεσίες. Η περικοπή, όμως, των ΚΑΠ αποτελεί ανασχετικό παράγοντα για να αναλάβουν αυτό το έργο. Από την άλλη πλευρά, το Υπουργείο Πολιτισμού και το ΤΑΠΑ εισπράττουν χιλιάδες ευρώ από αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους.
 
Είναι αδήριτη ανάγκη να εκχωρηθεί μέρος αυτών των πόρων στην αυτοδιοίκηση και στους Δήμους προκειμένου να αναλάβουν το έργο των υπηρεσιών καθαριότητας στους αρχαιολογικούς χώρους.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός
 
1.Εάν προτίθεται να εκχωρήσει την αρμοδιότητα των υπηρεσιών και έργων καθαριότητας των αρχαιολογικών χώρων στους Δήμους, εκχωρώντας και τους αντίστοιχους πόρους.
 
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου