Ο κ. Κόνσολας κατηγορεί την κυβέρνηση για σκόπιμη κωλυσιεργία και αδράνεια, επισημαίνοντας ότι «η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αντί να προχωρήσει σε βελτιωτικές παρεμβάσεις στο ισχύον νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο, από την πρώτη μέρα μεθόδευσε την ανατροπή του. Έστειλε ένα ακόμα αρνητικό μήνυμα σε όσους ήθελαν να επενδύσουν, στέρησε και στερεί από τη χώρα τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ο συγκεκριμένος τομέας μεταφορών, να δημιουργηθούν δίκτυα υδατοδρομίων που θα δημιουργήσουν εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας και να ενισχυθεί ο τουρισμός μας.
 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Νόμος 4146 του 2013 για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις, προέβλεπε ανώτατο όριο 65  για την  αδειοδότηση ενός υδατοδρομίου, από την υποβολή του σχετικού φακέλου.
 
Η κυβέρνηση, όμως, φρόντισε εξ αρχής να καταστήσει ανενεργό το συγκεκριμένο νόμο αντί να εργαστεί στην κατεύθυνση της βελτίωσης και περαιτέρω απλοποίησής του αλλά και της άρσης των γραφειοκρατικών εμποδίων.
 
Τους 23 μήνες της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν έγινε απολύτως τίποτα, αντίθετα, πάγωσαν όλες οι διαδικασίες».
 
Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει, επίσης, ότι ακόμα και το νομοσχέδιο που η κυβέρνηση παρουσίασε, και το οποίο χαρακτηρίζει ως συρραφή αντικινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις, δεν έχει κατατεθεί ακόμα στη Βουλή.
 
Όπως αναφέρει ο κ. Κόνσολας «το σχέδιο της κυβέρνησης είναι να μην υπάρχει ούτε σχέδιο αλλά ούτε και νομοθετικό πλαίσιο που θα διευκολύνει τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών με υδροπλάνα αλλά και στη δημιουργία δικτύου υδατοδρομίων που θα ενισχύσουν τις προοπτικές ανάπτυξης του τουρισμού και της τοπικής οικονομίας των νησιών μας».
 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.
 
 
Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2016
Αρ.Πρ.:1246/16/11/2016
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
 
ΘΕΜΑ: «Καθυστερήσεις και δημιουργία αντιεπενδυτικού κλίματος στον τομέα της αδειοδότησης και λειτουργίας υδατοδρομίων»
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Η προηγούμενη κυβέρνηση με νομοθετικές και θεσμικές πρωτοβουλίες επιχείρησε να διευκολύνει την ανάπτυξη ενός δικτύου υδατοδρομίων σε όλη τη χώρα, να προσελκύσει επενδύσεις και να ενισχύσει τον τουρισμό και τον τομέα των μεταφορών στη χώρα μας και ιδιαίτερα στη νησιωτική Ελλάδα.
 
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αντί να προχωρήσει σε βελτιωτικές παρεμβάσεις στο ισχύον νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο, από την πρώτη μέρα μεθόδευσε την ανατροπή του. Έστειλε ένα ακόμα αρνητικό μήνυμα σε όσους ήθελαν να επενδύσουν, στέρησε και στερεί από τη χώρα τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ο συγκεκριμένος τομέας μεταφορών, να δημιουργηθούν δίκτυα υδατοδρομίων που θα δημιουργήσουν εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας και να ενισχυθεί ο τουρισμός μας.
 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Νόμος 4146 του 2013 για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις, προέβλεπε ανώτατο όριο 65  για την  αδειοδότηση ενός υδατοδρομίου, από την υποβολή του σχετικού φακέλου.
 
Η κυβέρνηση, όμως, φρόντισε εξ αρχής να καταστήσει ανενεργό το συγκεκριμένο νόμο, αντί να εργαστεί στην κατεύθυνση της βελτίωσης και περαιτέρω απλοποίησής του αλλά και της άρσης των γραφειοκρατικών εμποδίων.
 
Τους 23 μήνες της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν έγινε απολύτως τίποτα, αντίθετα, πάγωσαν όλες οι διαδικασίες. Η κυβέρνηση μετά από απραξία ενός και πλέον χρόνου έδωσε σε διαβούλευση ένα νέο νομοσχέδιο που ουσιαστικά αποτελεί μια συρραφή αντικινήτρων για τις ιδιωτικές επενδύσεις στο χώρο των υδατοδρομίων.
 
Παρά το γεγονός ότι η διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου, το νομοσχέδιο αυτό ακόμη δεν έχει έρθει στη Βουλή, ενισχύοντας την άποψη αυτών που υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά δεν θέλει να γίνει τίποτα.
 
Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ υπονομεύει την προοπτική ανάπτυξης μεταφορικού έργου από τα υδροπλάνα στη χώρα μας. Με μοχλό την ανατροπή του προηγούμενη νομοθετικού καθεστώτος και την απαγόρευση σε ιδιώτες να δημιουργούν ιδιωτικά υδατοδρόμια, η κυβέρνηση έχει καταφέρει να μην προχωρά τίποτα, να αποσύρονται επενδυτές που ήθελαν να επενδύσουν στο συγκεκριμένο τομέα.
 
Στην πραγματικότητα, το σχέδιο της κυβέρνησης είναι να μην υπάρχει ούτε σχέδιο αλλά ούτε και νομοθετικό πλαίσιο που θα διευκολύνει τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών με υδροπλάνα αλλά και στη δημιουργία δικτύου υδατοδρομίων.
 
Για να έρθει να επενδύσει μια εταιρεία στην Ελλάδα θα πρέπει να υπάρχουν ευέλικτες και απλοποιημένες διαδικασίες, να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία και ανάπτυξη δικτύου αδειοδοτημένων υδατοδρομίων, προκειμένου να υπάρξει σχεδιασμός του πτητικού έργου, της τιμολογιακής πολιτικής αλλά και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου για την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης υδατοδρομίων αλλά και για την προσέλκυση επενδύσεων στο συγκεκριμένο τομέα μεταφορών.
 
2. Ποιες είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης σχετικά με το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο που θα ισχύσει, από τη στιγμή μάλιστα που ουσιαστικά ακύρωσε το προηγούμενο θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο;
 
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου