Το πρόβλημα είχε δημιουργηθεί με το άρθρο 20 του Ν.4305/2014 που προέβλεπε ότι η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η σύναψη συμβάσεων, πρέπει να γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών από την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ 33/2006. 
 
Επειδή δεν είχαν συναφθεί συμβάσεις και είχε παρέλθει το εξάμηνο, οι δημοτικές συγκοινωνίες στη Ρόδο και στην Κω κινδύνευαν να μείνουν χωρίς οδηγούς και οδηγούνταν σε συρρίκνωση των δρομολογίων τους.
 
Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, έθεσε το πρόβλημα που είχε ανακύψει στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κ. Μητσοτάκη, ζητώντας να εκδοθεί ερμηνευτική εγκύκλιος που θα λύνει το πρόβλημα και θα επιτρέπει τη σύναψη των συμβάσεων με τους οδηγούς των λεωφορείων.
 
 Ο Μάνος Κόνσολας ζήτησε να μην ισχύσει η προθεσμία των 6 μηνών για εγκριτικές αποφάσεις προσλήψεων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4305/2014,  επισημαίνοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν να ακινητοποιηθούν τα λεωφορεία της ΡΟΔΑ στη Ρόδο και της δημοτικής συγκοινωνίας στην Κω.
 
Η ερμηνευτική εγκύκλιος, που είχε ζητήσει ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, εκδόθηκε από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και πλέον μπορούν να γίνουν οι συμβάσεις με τους οδηγούς στις δημοτικές συγκοινωνίες της Ρόδου και της Κω.
 
Σε δήλωσή του, ο κ. Κόνσολας τονίζει:
 
«Δόθηκε μια δίκαιη και αυτονόητη λύση γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα ακινητοποιούνταν τα λεωφορεία και θα συρρικνώνονταν τα δρομολόγια τους, λόγω έλλειψης οδηγών, με δυσμενείς επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση των πολιτών.
 
Η πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Εσωτερικών πρέπει να αντιμετωπίσει με διαφορετικό και αυτόνομο τρόπο τις ιδιαιτερότητες μεγάλων νησιωτικών δήμων που προσφέρουν μεταφορικό έργο. Δεν μπορεί να υπάρχουν οριζόντιες διατάξεις γιατί θα τεθεί σε κίνδυνο η εξυπηρέτηση των πολιτών, που χρησιμοποιούν τη δημοτική συγκοινωνία για τις αναγκαίες μετακινήσεις τους».