Παράλληλα, αποκαλύπτει ότι υπάρχουν σχεδιασμοί για την αναστολή λειτουργίας του Στρατολογικού γραφείου Σύρου και τη συγχώνευσή του με το Στρατολογικό Γραφείο Πειραιά.
 
Ο Μάνος Κόνσολας επισημαίνει ότι «Μπορεί τα ΚΕΠ να έχουν πιστοποιηθεί για στρατολογικά θέματα, δεν καλύπτουν όμως το εύρος των διοικητικών υπηρεσιών, που διεκπεραιώνεται από το Στρατολογικό Γραφείο, ενώ δεν διαθέτουν και την αντίστοιχη τεχνογνωσία.
 
Αποτέλεσμα είναι πολλές φορές κάτοικοι των νησιών της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων να είναι αναγκασμένοι να μεταβούν στη Σύρο για να διεκπεραιώσουν υποθέσεις τους στο Στρατολογικό Γραφείο.
 
Αυτό σημαίνει απώλεια χρόνου, ενώ είναι σαφές ότι ο βαθμός δυσκολίας πολλαπλασιάζεται για τους κατοίκους των μικρών νησιών που δεν έχουν απευθείας ακτοπλοϊκή σύνδεση με τη Σύρο».
 
Τονίζει, επίσης, ότι «μετά την κατάργηση του Στρατολογικού Γραφείου Ρόδου εντάθηκαν διοικητικά προβλήματα, όπως ο έλεγχος του αριθμού των ανυπότακτων, που σε πολλές περιπτώσεις οφείλεται στην έλλειψη ενημέρωσης.
 
Από τις 1.000 περίπου περιπτώσεις ανυποταξίας στην περιοχή Ν. Αιγαίου, οι  850 περίπου αφορούν στο νομό Δωδεκανήσου!».
 
Ο Μάνος Κόνσολας ζητά από τον Υπουργό Εθνικής ʼμυνας να δώσει σαφείς απαντήσεις για τις προθέσεις της κυβέρνησης σχετικά με την αναστολή λειτουργίας του Στρατολογικού Γραφείου Σύρου, ενώ θεωρεί ότι θα πρέπει να βελτιωθούν οι υπηρεσίες και οι εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, για στρατολογικά θέματα, στα ΚΕΠ των νησιών, προκειμένου οι πολίτες να εξυπηρετούνται εκεί και να μην χρειάζεται να μετακινηθούν.
 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.
 
 
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2016
 
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Εθνικής ʼμυνας
 
ΘΕΜΑ: «Βελτίωση των συνθηκών εξυπηρέτησης για στρατολογικά θέματα των κατοίκων των νησιών»
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Η ιδιαιτερότητα των νησιωτικών περιοχών αποτυπώνεται στις δυσκολίες διοικητικής εξυπηρέτησης, για στρατολογικά θέματα, των πολιτών που διαμένουν στα νησιά.
 
Μετά την κατάργηση του στρατολογικού γραφείου Ρόδου, όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου αλλά και των Κυκλάδων εξυπηρετούνται από το Στρατολογικό Γραφείο Σύρου.
 
Μπορεί τα ΚΕΠ να έχουν πιστοποιηθεί για στρατολογικά θέματα, δεν καλύπτουν, όμως, το εύρος των διοικητικών υπηρεσιών, που διεκπεραιώνεται από το Στρατολογικό Γραφείο, ενώ δεν διαθέτουν και την αντίστοιχη τεχνογνωσία.
 
Αποτέλεσμα είναι πολλές φορές κάτοικοι των νησιών της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων να είναι αναγκασμένοι να μεταβούν στη Σύρο για να διεκπεραιώσουν υποθέσεις τους στο Στρατολογικό Γραφείο.
 
Αυτό σημαίνει απώλεια χρόνου, ενώ είναι σαφές ότι ο βαθμός δυσκολίας πολλαπλασιάζεται για τους κατοίκους των μικρών νησιών που δεν έχουν απευθείας ακτοπλοϊκή σύνδεση με τη Σύρο.
 
Είναι, επίσης, χαρακτηριστικό ότι μετά την κατάργηση του Στρατολογικού Γραφείου Ρόδου εντάθηκαν διοικητικά προβλήματα, όπως ο έλεγχος του αριθμού των ανυπότακτων, που σε πολλές περιπτώσεις οφείλεται στην έλλειψη ενημέρωσης.
 
Από τις 1.000 περίπου περιπτώσεις ανυποταξίας στην περιοχή Ν. Αιγαίου, οι  850 περίπου αφορούν στο νομό Δωδεκανήσου!
 
Εκτός βέβαια από το γεγονός ότι δεν έχουν υπάρξει στοιχεία που να τεκμηριώνουν την εξοικονόμηση εσόδων από την κατάργηση του Στρατολογικού Γραφείου Ρόδου ή άλλα στοιχεία για τις δαπάνες απεγκατάστασής του, έτσι ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της σχέσης κόστους-ωφέλειας.
 
Προκαλούν, επίσης, ερωτηματικά οι σχεδιασμοί για την αναστολή λειτουργίας του Στρατολογικού γραφείου Σύρου και τη συγχώνευσή του με το Στρατολογικό Γραφείο Πειραιά, αφού σε μια τέτοια περίπτωση οι νησιώτες θα είναι αναγκασμένοι να μεταβούν στον 
Πειραιά.
 
Είναι σαφές ότι αυτό που προέχει είναι η βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών των νησιών, σε ό, τι αφορά στη διεκπεραίωση στρατολογικών θεμάτων.
 
Αυτό, προϋποθέτει βελτίωση των υποδομών ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης προκειμένου να μην είναι υποχρεωμένοι να μεταβούν στη Σύρο ή και στον Πειραιά αν ευσταθούν οι πληροφορίες για επικείμενη κατάργηση του Στρατολογικού Γραφείου Σύρου.
 
Προέχει να εξυπηρετείται ο πολίτης των νησιών στον τόπο κατοικίας του,  με τη βελτίωση των υπηρεσιών και των εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα ΚΕΠ.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1. Εάν στις προθέσεις του Υπουργείου είναι η κατάργηση του Στρατολογικού Γραφείου Σύρου και η συγχώνευσή του με το Στρατολογικό Γραφείο Πειραιά. Έχει συνυπολογίσει το Υπουργείο Εθνικής ʼμυνας την ταλαιπωρία των πολιτών και το βαθμό δυσκολίας που έχουν οι νησιώτες για να μετακινηθούν στον Πειραιά;
 
2. Εάν έχει εικόνα για το δείκτη διοικητικής εξυπηρέτησης για στρατολογικά θέματα στα ΚΕΠ των νησιών της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων; Τι ποσοστό υποθέσεων διεκπεραιώνονται στα ΚΕΠ προκειμένου να μην αναγκάζονται οι νησιώτες να μεταβαίνουν στο Στρατολογικό Γραφείο Σύρου;
 
3. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να πάρει το Υπουργείο για τη βελτίωση των υπηρεσιών και των εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, για στρατολογικά θέματα, στα ΚΕΠ των νησιών;
 
4. Ποια είναι η σχέση κόστους-ωφέλειας από την κατάργηση του Στρατολογικού Γραφείου Ρόδου τόσο στο επίπεδο της διοικητικής λειτουργίας και εξυπηρέτησης όσο και στο δημοσιονομικό πεδίο; Υπάρχουν στοιχεία, ιδίως για το δημοσιονομικό πεδίο;
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
 
Μάνος Κόνσολας
 
Βουλευτής Δωδεκανήσου