Ο Βουλευτής θέτει το ζήτημα της άμεσης έκδοσης της σχετικής προκήρυξης, επισημαίνοντας ότι την περυσινή περίοδο η σχετική προκήρυξη είχε εκδοθεί στις 19 Ιουνίου 2013, ενώ καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για την αναβάθμισης της Σχολής Δυτών Καλύμνου.
 
Συγκεκριμένα:
 
-Ζητά τη συνεισφορά του Υπουργείου Ναυτιλίας στην προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την εκπαίδευση των μαθητών της Σχολής.
 
-Προτείνει την διεύρυνση του χρόνου λειτουργίας της σχολής, με τη δημιουργία μιας ακόμα εκπαιδευτικής περιόδου.
 
-Καταθέτει πρόταση για συνεργασία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου με την Περιφέρεια και το Δήμο Καλύμνου για τη διαμόρφωση στοιχειωδών κτηριακών υποδομών, που θα στεγάσουν τις δραστηριότητες και τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Σχολής Δυτών.
 
Σε δήλωση του ο κ. Κόνσολας τονίζει:
 
«Το Υπουργείο Ναυτιλίας οφείλει άμεσα να προχωρήσει στην προκήρυξη των θέσεων μαθητείας για τη Σχολή Δυτών Καλύμνου.
 
Κυρίως, όμως, οφείλει να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια, να στηρίξει και να αναβαθμίσει τη λειτουργία της Σχολής Δυτών Καλύμνου, που συνδέεται με τη ναυτοσύνη αλλά και την επαγγελματική κατάρτιση. Η Κάλυμνος πρέπει να γίνει το κέντρο της εκπαίδευσης και της πιστοποίησης για το επάγγελμα του δύτη.
Η προοπτική αυτή περνάει μέσα από την αναβάθμιση των υποδομών και της λειτουργίας της Σχολής Δυτών».
 
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κόνσολα, έχει ως εξής:
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου
 
ΘΕΜΑ: ‘’ʼμεση έκδοση της προκήρυξης για τις θέσεις μαθητείας της Σχολής Δυτών Καλύμνου και συνολική αναβάθμιση της λειτουργίας της σχολής’’
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Η Σχολή Δυτών Καλύμνου λειτουργούσε ανελλιπώς από το 1956 έως το 2006, οπότε και σταμάτησε τη λειτουργία της λόγω έλλειψης πόρων.
 
Την περυσινή περίοδο επαναλειτούργησε με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και αποφοίτησαν 21 άτομα αφού υπήρξε μία μόνο εκπαιδευτική περίοδος.
 
Έντονη ανησυχία, όμως, υπάρχει από το γεγονός ότι για την τρέχουσα χρονιά δεν έχει εκδοθεί ακόμα η σχετική προκήρυξη από το Υπουργείο Ναυτιλίας, κάτι που πρέπει να γίνει άμεσα αφού πέρυσι η προκήρυξη είχε εκδοθεί από τις 19 Ιουνίου 2013.
 
Το έντονο ενδιαφέρον αυτοδυτών ή και ανθρώπων που θέλουν να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν πιστοποίηση για το επάγγελμα του δύτη, επιβάλλει στο Υπουργείο Ναυτιλίας να ασχοληθεί σοβαρά με τις προοπτικές αναβάθμισης της λειτουργίας αλλά και των υποδομών της Σχολής Δυτών Καλύμνου.
 
Η αναβάθμιση αυτή περνάει μέσα από την συνεργασία με την Περιφέρεια και το Δήμο Καλύμνου για την διαμόρφωση των στοιχειωδών κτηριακών υποδομών που πρέπει να περιλαμβάνουν εργαστήριο αλλά και χώρους διαμονής των μαθητών της Σχολής.
 
Επιβάλλεται, επίσης, η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την εκπαίδευση, αφού την περυσινή περίοδο οι ανάγκες του εξοπλισμού καλύφθηκαν από ιδιώτη-εκπαιδευτή που διέθεσε τον εξοπλισμό δωρεάν.
 
Το έντονο, επίσης, ενδιαφέρον που υπάρχει για φοίτηση στη Σχολή, απαιτεί τη διεύρυνση του χρόνου λειτουργίας της. Απαιτείται η δημιουργία μιας ακόμα εκπαιδευτικής περιόδου, σε πρώτη φάση, για την απόκτηση διπλώματος δύτη.
 
Με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα το Υπουργείο δεν έχει στηρίξει, όσο πρέπει, τη λειτουργία της Σχολής Δυτών, οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες που θα συντελέσουν στην αναβάθμιση της.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός
 
1.Εάν προτίθεται να δώσει εντολή για την άμεση έκδοση της προκήρυξης των θέσεων μαθητεία στη Σχολή Δυτών Καλύμνου, από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας.
 
2.Με ποιο τρόπο προτίθεται να συνεισφέρει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου στη λειτουργία και στην αναβάθμιση της Σχολής.
 
3.Εάν στις προθέσεις του είναι η αγορά και προμήθεια εξοπλισμού αλλά και η διεύρυνση του χρόνου λειτουργίας της Σχολής, με τη δημιουργία μιας ακόμα εκπαιδευτικής περιόδου.
 
 
Με εκτίμηση
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου