σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος αντιμετώπισης του προβλήματος της παράνομης μετανάστευσης.
 
Με δεδομένο ότι οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας είναι υποστελεχωμένες σε ποσοστό 50% στα Δωδεκάνησα, η προσπάθεια που καταβάλλει, για να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του, το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ είναι υπεράνθρωπη.
 
Το Προεδρικό Διάταγμα 116/2007 προέβλεπε, σαφώς, τη δημιουργία δύο τμημάτων παράνομης μετανάστευσης σε Ρόδο και Κω, τα οποία θα στελεχώνονταν από συνοριοφύλακες.
 
Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, η πρόβλεψη αυτή και η δέσμευση της Πολιτείας έμεινε στα χαρτιά, όταν, μάλιστα, τα Δωδεκάνησα είναι η μοναδική περιοχή της χώρας που δικαιούται να απαιτεί την ίδρυση και λειτουργία αυτών των τμημάτων.
 
Είναι απόλυτος παραλογισμός να υπηρετούν συνοριοφύλακες στα αστικά κέντρα και να μην υπάρχουν στα Δωδεκάνησα. Η δημιουργία των δύο αυτών τμημάτων είναι βέβαιο ότι θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και θα δώσει την ευκαιρία στις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ να επικεντρωθούν στα υπόλοιπα καθήκοντα τους.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1. Εάν προτίθεται να ενεργοποιήσει το Προεδρικό Διάταγμα 116/2007 που προβλέπει τη δημιουργία δύο τμημάτων παράνομης μετανάστευσης σε Ρόδο και Κω, στελεχωμένων με συνοριοφύλακες.