Όπως επισημαίνει ο κ. Κόνσολας, η συγκεκριμένη κίνηση συνιστά απαράδεκτη διάκριση και άνιση αντιμετώπιση από τη στιγμή που η Κάλυμνος υπέστη και αυτή τις συνέπειες από τις ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές, ενώ είναι το νησί, που έχει πληγεί όσο κανένα άλλο από την οικονομική κρίση.
 
Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου ζητά να πληροφορηθεί για τα κριτήρια που επέβαλαν τον αποκλεισμό της Καλύμνου από το συμπληρωματικό πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Παράλληλα, θέτει το ζήτημα διορθωτικής παρέμβασης στην πρόσκληση, προκειμένου να συμπεριληφθεί και η Κάλυμνος.
 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.
 
                               E Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 
ΘΕΜΑ: «ʼνιση αντιμετώπιση σε βάρος της Καλύμνου με την εξαίρεση του νησιού από το συμπληρωματικό πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού»
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Η Κάλυμνος είναι το νησί, που έχει πληγεί στο μέγιστο βαθμό από την οικονομική κρίση της τελευταίας εξαετίας.
 
Οι φορολογικές επιβαρύνσεις στο τουριστικό προϊόν και η επικείμενη κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ από την 1-1-2017 και οι μεταναστευτικές ροές (με την τρίτη ομάδα νησιών), έχουν μειώσει σημαντικά το τουριστικό ρεύμα στο νησί.
 
Η Κάλυμνος, μάλιστα, είναι ένα από τα νησιά που προσελκύει εσωτερικό τουρισμό, ο οποίος βαίνει μειούμενος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, λόγω των υπέρμετρων φορολογικών επιβαρύνσεων.
 
Θα ανέμενε κανείς ότι η Πολιτεία θα στήριζε με τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, ένα νησί που αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα.
 
Για αυτό το λόγο, προκάλεσε δυσάρεστη έκπληξη και αλγεινή εντύπωση η απόφαση του ΟΑΕΔ να εξαιρέσει την Κάλυμνο από τη συμπληρωματική πρόσκληση για το πρόγραμμα επιδότησης 
διακοπών με επιταγή κοινωνικού τουρισμού.
 
Αν η Κάλυμνος είχε ενταχθεί στο συμπληρωματικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για τον κοινωνικό τουρισμό, θα είχαν αυξηθεί τα ποσά επιδότησης διακοπών, η  διάρκεια των διανυκτερεύσεων που επιδοτούνται, ενώ δεν θα χρειαζόταν ιδιωτική συμμετοχή.
 
Αναρωτιέται κανείς ποια κριτήρια επέβαλαν τον αποκλεισμό της Καλύμνου, τη στιγμή που το νησί υπέστη και αυτό τις συνέπειες από τις ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές, ενώ έχει πληγεί καίρια η οικονομική και κοινωνική ζωή της Καλύμνου.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1. Για ποιο λόγο εξαιρέθηκε η Κάλυμνος από τη συμπληρωματική πρόσκληση του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα επιδότησης διακοπών με επιταγή κοινωνικού τουρισμού;
 
2. Προτίθεται ο ΟΑΕΔ να προβεί σε διορθωτική παρέμβαση εντάσσοντας και την Κάλυμνο στο συμπληρωματικό πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού;
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου