Ο κ. Κόνσολας, με αφορμή την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος Corallia, ζήτησε να υπάρξει τομεακό πρόγραμμα στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, μέσα από το οποίο θα στηριχθούν έμπρακτα και ουσιαστικά καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες νέων ανθρώπων και επιχειρηματιών.
 
Η στήριξη, όπως είπε ο κ. Κόνσολας, πέρα από την χρηματοδοτική αρχική ενίσχυση μπορεί να επεκταθεί και σε μορφή υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως η παροχή επαγγελματικής στέγης, υποδομών αλλά και συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 
Σε δήλωσή του ο κ. Κόνσολας, αναφέρει:
 
«Το νέο αναπτυξιακό και παραγωγικό μας πρότυπο πρέπει να στηρίζεται στην καινοτομία, σε πρωτοποριακές κινήσεις στήριξης νέων επιχειρηματικών ιδεών. Εκεί που χρειάζεται στήριξη, στα πρώτα δύσκολα βήματα, στο ξεκίνημα.
 
Η στήριξη αυτή μπορεί να σχετίζεται:
 
Με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 
Την κτιριακή υποδομή.
 
Τις υποστηρικτικές δράσεις.
 
Τη δυνατότητα επιχειρηματικής κατάρτισης.
 
Όλα αυτά που υλοποιούνται μέσα από το πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα, θα μπορούσαν να αποτελέσουν και μία κατεύθυνση, μία δράση που θα ενταχθεί στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 και θα χρηματοδοτηθεί από αυτήν.
 
Μία δράση που θα εμπλουτιστεί και με άλλες υπηρεσίες και θα στοχεύει στην ουσιαστική ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας.
 
Καταθέτω αυτή την ιδέα και θα την προτείνω και δημόσια, στο διάλογο που έχει ανοίξει για το σχεδιασμό του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης, όπως είναι η επωνυμία της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
 
Υπάρχουν πολλά δημόσια κτήρια αναξιοποίητα που θα μπορούσαν να στεγάσουν νεανικές επιχειρήσεις με τα χαρακτηριστικά της καινοτομίας.
 
Μπορεί να υπάρξει και τομεακό πρόγραμμα ακόμα».