Όπως επισημαίνει ο κ. Κόνσολας, η μείωση αυτή στερείται λογικής και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το χρονικό σημείο αλλά και για τη μεθόδευση που ακολουθήθηκε αφού η σχετική απόφαση ελήφθη μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα.
 
Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου επισημαίνει ότι μειώθηκε η οργανική δύναμη της Α΄ Αστυνομικής Διεύθυνσης στα Δωδεκάνησα σε 438 άτομα από τα 520 που ήταν μέχρι σήμερα και η οργανική δύναμη της Β΄ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου σε 238 άτομα από τα 280.
 
Ο κ. Κόνσολας τονίζει ότι οι δύο αστυνομικές διευθύνσεις στα Δωδεκάνησα ήταν ήδη υποστελεχωμένες, με το ποσοστό υποστελέχωσής τους να αγγίζει το 30-35%. Επισημαίνει ότι υπάρχουν πλέον αυξημένες ανάγκες με την έξαρση του προβλήματος της παράνομης μετανάστευσης αλλά και λόγω της θερινής περιόδου ενώ με τη μείωση της οργανικής δύναμης τα κενά που καταγράφονται σήμερα, θα πολλαπλασιαστούν.
 
Ο Μάνος Κόνσολας ζητά να επανεξεταστούν οι αλλαγές στην οργανική δύναμη των δύο αστυνομικών διευθύνσεων Δωδεκανήσου και να ενισχυθούν οι υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ στα νησιά μας.
 
Σε δήλωσή του αναφέρει:
 
«Η μείωση της οργανικής δύναμης των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας στα Δωδεκάνησα, είναι μια ολέθρια απόφαση.
Προκαλεί, μάλιστα, εντύπωση και το γεγονός ότι πήραν τη σχετική απόφαση μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα.
 
Ενδεχομένως μπορεί να κινήθηκε στη βάση μιας «δημιουργικής λογιστικής» για να φαίνονται λιγότερα τα κενά προσωπικού, τα οποία, όμως, εξακολουθούν να υπάρχουν.
 
Ο Αν. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ πρέπει να επανεξετάσουν αυτή την απόφαση. Με την έξαρση του φαινομένου της παράνομης μετανάστευσης αλλά και με τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν, η μείωση της οργανικής δύναμης στις δύο αστυνομικές διευθύνσεις της Δωδεκανήσου, κλονίζει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών».
 
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κόνσολα, έχει ως εξής:
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
 
ΘΕΜΑ: «Αναίτια και αιφνιδιαστική μείωση της οργανικής δύναμης του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας στα Δωδεκάνησα»
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Η μείωση της οργανικής δύναμης στην Α΄ και στην Β΄ Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου προκάλεσε έκπληξη και ερωτηματικά.
 
Ιδιαίτερα για το γεγονός ότι η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα και αιφνιδίασε το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ αλλά και τις τοπικές κοινωνίες, που ανέμεναν την ενίσχυση των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ στα Δωδεκάνησα.
 
Είναι χαρακτηριστικό ότι η υποστελέχωση των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας στα Δωδεκάνησα αγγίζει το 30-35%, σύμφωνα με την οργανική δύναμη που ίσχυε πριν τη συγκεκριμένη απόφαση.
 
Ακόμα, όμως, και με τη μείωση της οργανικής δύναμης σε 438 από 520 άτομα στην Α΄ Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου και σε 238 από 280 άτομα στη Β΄ Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου, εξακολουθούν να υπάρχουν κενά και ελλείψεις προσωπικού.
 
Ακόμα, όμως, και αν καλύπτονταν όλες οι οργανικές θέσεις, που προβλέπει η πρόσφατη απόφαση, πάλι θα υπήρχε υποστελέχωση και ένα μεγάλο κενό στην κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας στα Δωδεκάνησα.
 
Σας υπενθυμίζω τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιωτικών περιοχών, το γεγονός ότι οι υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ καλύπτουν τις ανάγκες ασφαλείας μεγάλων νησιών, όπως η Ρόδος και η Κως, που ο πληθυσμός τους πολλαπλασιάζεται τη θερινή περίοδο.
 
Σας επισημαίνω ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες κάλυψης των αναγκών στα αεροδρόμια και στα λιμάνια αλλά και την έξαρση της παράνομης μετανάστευσης.
 
Η μείωση της οργανικής δύναμης του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας στα Δωδεκάνησα, είναι μία λανθασμένη απόφαση.
 
Δημιουργεί προβλήματα στις υπηρεσίες και στην κάλυψη των αναγκών στις δύο αστυνομικές διευθύνσεις της Δωδεκανήσου, αφού υπάρχει πρόβλημα ακόμα και στις βάρδιες των αστυνομικών και κλονίζει το αίσθημα ασφάλειας των τοπικών κοινωνιών.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός
 
1.Με ποιο σκεπτικό έγινε η μείωση της οργανικής δύναμης του προσωπικού στην Α΄ και Β΄ Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου; Ληφθήκαν υπόψιν οι ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζει το νησιωτικό σύμπλεγμα της Δωδεκανήσου (8 αεροδρόμια εκ των οποίων τα 3 διεθνή, 7 λιμάνια πύλες εισόδου, ραγδαίο κύμα παράνομης μετανάστευσης);
 
2.Εάν προτίθεται να επανεξετάσει τη συγκεκριμένη απόφαση που μειώνει την οργανική δύναμη.
 
3.Αν γνωρίζει τα προβλήματα υποστελέχωσης που υπάρχουν στις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ στα Δωδεκάνησα και τις έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί με την έξαρση της παράνομης μετανάστευσης και των αυξημένων αναγκών λόγω της τουριστικής περιόδου. Προτίθεται να προχωρήσει σε ενίσχυση του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ στα Δωδεκάνησα με έκτακτες μεταθέσεις προκειμένου να καλυφθούν τα κενά;
 
Ο ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου