υψηλής και μέσης τάσης, που ισχύουν για τις βιομηχανίες, στοχεύουν στη μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού τους κόστους αλλά και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους.
 
Η συγκυρία επιβάλλει να εξεταστεί η επέκταση του συγκεκριμένου μέτρου και προς τη λεγόμενη «βαριά βιομηχανία» της χώρας, που είναι ο τουρισμός.
 
Το μέτρο του μειωμένου τιμολογίου της ΔΕΗ για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος στις βιομηχανικές επιχειρήσεις μπορεί να έχει εφαρμογή και στις τουριστικές επιχειρήσεις, με κριτήρια την κατανάλωση αλλά κυρίως τις θέσεις εργασίας αυτών των επιχειρήσεων.
 
Αναφέρομαι στις υφιστάμενες θέσεις εργασίας αλλά και τις νέες θέσεις εργασίας, για τις οποίες θα υπάρξει δέσμευση αυτών των επιχειρήσεων.
 
Θεωρώ ότι η εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού μας, θα συμβάλλει στη διατήρηση και στην αύξηση των θέσεων εργασίας και θα μειώσει το λειτουργικό και μη μισθολογικό κόστος αυτών των επιχειρήσεων.
 
Οι συνθήκες ευνοούν την εφαρμογή αυτού του μέτρου από τη ΔΕΗ, λόγω της μείωσης της τιμής του πετρελαίου αλλά και της αντίστοιχης του φυσικού αερίου, που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.
 
Εκτιμώ ότι άμεσα θα πρέπει να συσταθεί μία ομάδα εργασίας, με τη συμμετοχή στελεχών της ΔΕΗ, του Υπουργείου, του ΣΕΤΕ και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, προκειμένου να εξετάσει και να αναλύσει τα δεδομένα που συνδέονται με την εφαρμογή αυτής της πρότασης.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
1.Εάν προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία για την επέκταση του μέτρου του ειδικού τιμολογίου κατανάλωσης ρεύματος, που ισχύει για τις βιομηχανίες, στις τουριστικές επιχειρήσεις με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.
 
Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Μάνος Κόνσολας       Βουλευτής Δωδεκανήσου
Καλαφάτης Σταύρος        Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης