Έχουν περάσει επτά μήνες από την έναρξη της σχολικής περιόδου και εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις εκπαιδευτικών στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα Δωδεκάνησα.
 
Δεν έχουν καλυφθεί ακόμα τριάντα τέσσερις (34) θέσεις δασκάλων στα ολοήμερα σχολεία καθώς και μία (1) θέση νηπιαγωγού σε πρωινό νηπιαγωγείο.
 
Σε ό, τι αφορά στις άλλες ειδικότητες, τα κενά είναι τα εξής:
 
– είκοσι έξι (26) καθηγητών αγγλικών
– δώδεκα (12) γυμναστών
– πέντε (5) καθηγητών πληροφορικής
– πέντε (5)  καθηγητών μουσικής
– δύο (2) καθηγητών γερμανικών
 
Είναι σαφές ότι ο προγραμματισμός του Υπουργείου Παιδείας για την κάλυψη των κενών θέσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στα Δωδεκάνησα, πάσχει σοβαρά.
 
Απομένουν λιγότεροι από τέσσερις (4) μήνες για την ολοκλήρωση της σχολικής περιόδου και υπάρχουν ολοήμερα δημοτικά σχολεία, κλασικά δημοτικά σχολεία, δημοτικά σχολεία Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ) και νηπιαγωγεία χωρίς εκπαιδευτικούς.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
Αν γνωρίζει το πρόβλημα που υπάρχει με τις κενές θέσεις εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στα Δωδεκάνησα και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί.
 
 
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
 
 
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου