Ο Βουλευτής επισημαίνει ότι το πρόβλημα έχει προσλάβει εκρηκτικές διαστάσεις, αφού η βοσκοϊκανότητα κάθε νησιού είναι μικρότερη από την επιβάρυνση που δέχεται το φυσικό οικοσύστημα από την ανεξέλεγκτη βόσκηση.
 
Ο κ. Κόνσολας σε δήλωσή του, τονίζει:
 
«Πρέπει να δοθεί βιώσιμη λύση.
 
Βιώσιμη λύση δεν είναι ούτε να εξοντώσουμε τους κτηνοτρόφους, ιδιαίτερα στα μικρά νησιά, ούτε να καταστρέψουμε τα φυσικά οικοσυστήματα στα Δωδεκάνησα.
 
Πρέπει να υπάρξει ακριβής καταγραφή του αριθμού των ζώων με διασταυρώσεις και επικαιροποιημένες μελέτες για τη βοσκοϊκανότητα κάθε νησιού.
 
Στη συνέχεια, πρέπει να υπάρξει βελτίωση των βοσκοτόπων και παροχή κινήτρων στους κτηνοτρόφους για τη δημιουργία υποδομών εκσταυλισμένης κτηνοτροφίας.
 
Θεωρώ, επίσης, ότι οι Δήμοι δεν μπορούν να ασκήσουν τις αρμοδιότητες ελέγχου της ανεξέλεγκτης βόσκησης, χωρίς τους αναγκαίους πόρους».
 
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κόνσολα, έχει ως εξής:
 
 
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς:
1.Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Κύριο Αν. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
2. Κύριο Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
 
ΘΕΜΑ: «Αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεξέλεγκτης βόσκησης στα Δωδεκάνησα»
 
Κύριοι Υπουργοί,
 
Το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης βόσκησης στα Δωδεκάνησα, προσλαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις.
 
Απειλεί με ολοκληρωτική καταστροφή τα φυσικά οικοσυστήματα στα νησιά μας, ενώ απουσιάζει μια συγκροτημένη πολιτική αντιμετώπισης του προβλήματος.
 
Από τα στοιχεία που υπάρχουν, μέχρι σήμερα, προκύπτει ότι η βοσκοϊκανότητα κάθε νησιού υπολείπεται της βοσκοφόρτωσης.
Αυτό οδηγεί σε σταδιακή επιβάρυνση και συρρίκνωση των φυσικών οικοσυστημάτων και σε εντάσεις ανάμεσα στους κτηνοτρόφους και την αυτοδιοίκηση.
 
Είναι δεδομένο ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης βόσκησης, να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο διαχείρισης, αλλά και να δοθεί μόνιμη και βιώσιμη λύση.
 
Σε αυτή την κατεύθυνση, πρέπει να υπάρξουν νέες επικαιροποιημένες μελέτες για τη βοσκοϊκανότητα κάθε νησιού, να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη βελτίωση των βοσκοτόπων αλλά και για τη δημιουργία υποδομών εκσταυλισμένης κτηνοτροφίας.
 
Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρξουν διασταυρώσεις για την ακριβή καταγραφή του αριθμού των ζώων σε κάθε νησί, αφού παρατηρείται το φαινόμενο άλλα στοιχεία να έχει η Κτηνιατρική Υπηρεσία, άλλα ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τις ενισχύσεις και άλλα να δηλώνονται στο Δήμο για τις άδειες βόσκησης. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτές οι στρεβλώσεις για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος.
 
Επισημαίνω, επίσης, ότι η αυτοδιοίκηση έχει την ευθύνη ελέγχων για την ανεξέλεγκτη βόσκηση και περισυλλογή των αδέσποτων ζώων, χωρίς, όμως, να έχει τους αναγκαίους πόρους για να ασκεί αποτελεσματικά αυτές τις αρμοδιότητες.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί
 
1.Εάν ο κ. Αν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης γνωρίζει το πρόβλημα, που προσλαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις στα νησιά μας.
 
2.Αν πρόκειται να προχωρήσει σε επικαιροποιημένες μελέτες για τη βοσκοϊκανότητα σε κάθε νησί.
 
3.Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για τη βελτίωση των βοσκοτόπων.
 
4.Εάν προτίθεται να θεσπίσει οικονομικά κίνητρα για τους κτηνοτρόφους προκειμένου να δημιουργήσουν υποδομές εκσταυλισμένης κτηνοτροφίας.
 
5. Εάν στα πλαίσια της αποτελεσματικής αντιμετώπισης του προβλήματος θα υπάρξουν έλεγχοι και διασταυρώσεις για τα στοιχεία που αφορούν στον αριθμό των ζώων σε κάθε νησί και δηλώνονται στην Κτηνιατρική Υπηρεσία, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στους Δήμους.
 
6.   Εάν ο Υπουργός Εσωτερικών προτίθεται να ενισχύσει με πόρους την αυτοδιοίκηση προκειμένου να ασκεί με αποτελεσματικότητα τις αρμοδιότητες για την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης βόσκησης και της περισυλλογής των αδέσποτων ζώων.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου