”Όπως όλοι γνωρίζουν, με δημόσια τοποθέτησή μου, ζήτησα τη διενέργεια ενός ανοιχτού και δημοκρατικού διαλόγου για το ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ.
 
Την πρόταση μου αυτή την απηύθυνα σε όλους.
 
Η πρωτοβουλία που πήρε το Οικονομικό Επιμελητήριο να καλέσει τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, το ΕΒΕΔ και τους Βουλευτές, σε μία πρώτη συνάντηση για να συζητηθούν οι αναγκαίες αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ, είναι απόλυτα θετική.
 
Σε αυτό το διάλογο δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα, πρέπει να είναι ανοιχτός και εποικοδομητικός.
 
Να έχει στόχο τη σύνθεση και τη συναίνεση και όχι την καταγραφή των θέσεων κάθε πλευράς
 
Να μείνει μακριά από άγονες θέσεις και κυρίως από άγονες αντιπαραθέσεις.
 
Ενστερνίζομαι απόλυτα τη θέση του Οικονομικού Επιμελητηρίου για τη δημιουργία μίας τοπικής, κοινωνικής συμφωνίας.
 
Η φύση και η δυσκολία των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τόπος μας, καθιστούν αναγκαία αυτή τη συμφωνία.
 
Είναι αυτονόητο ότι θα ανταποκριθώ στην πρόσκληση του Οικονομικού Επιμελητηρίου.”