Όπως ίσως γνωρίζετε, το Κτηματολόγιο Ρόδου αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα υποστελέχωσης, αλλά και σοβαρή έλλειψη υποδομών διοικητικής λειτουργίας και υποστήριξης.
 
Σας είχα καταθέσει σχετική Ερώτηση από τις 11 Οκτωβρίου 2016, επισημαίνοντας ότι:
 
– Από τις 34 οργανικές θέσεις αυτή τη στιγμή υπηρετούν μόνο 21 υπάλληλοι.
 
– Δεν υπάρχει μηχανογράφηση ούτε στοιχειώδης μηχανοργάνωση στην υπηρεσία.
 
Όπως είναι φυσικό, όλοι ανέμεναν την ενίσχυση με προσωπικό του Κτηματολογίου Ρόδου στις προσλήψεις στις οποίες θα προχωρούσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
 
Αντί αυτών στην προκήρυξη 1K/2017 του ΑΣΕΠ, για 404 θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δεν προβλέπεται καμία θέση προκειμένου να καλυφθούν οι κενές θέσεις του Κτηματολογίου Ρόδου.
 
Όπως αντιλαμβάνεστε, η έλλειψη προσωπικού, αλλά και μηχανοργάνωσης, προκαλεί δυσεπίλυτα προβλήματα στη λειτουργία του Κτηματολογίου Ρόδου, με αρνητικές επιπτώσεις στις συναλλαγές πολιτών και δικηγόρων, στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής αλλά και στα δημόσια έσοδα.
 
Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν προχωρά στην απλοποίηση και διευκόλυνση των διαδικασιών για την κτηματολογική έρευνα. 
 
Η κτηματολογική έρευνα, με βάση τα προβλήματα που υπάρχουν και με την εμπειρία, θα μπορούσε να διευκολυνθεί με μια τροποποίηση των διατάξεων που θα έδινε τη δυνατότητα χρήσης ιδιωτικών απεικονιστικών μέσων, όπως έχουν προτείνει εκπρόσωποι του δικηγορικού κόσμου.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1. Για ποιο λόγο στη συγκεκριμένη προκήρυξη δεν υπάρχει πρόβλεψη για να αντιμετωπιστεί το οξύ πρόβλημα υποστελέχωσης του Κτηματολογίου Ρόδου;
 
2. Ποιος είναι ο σχεδιασμός και το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου για την κάλυψη των κενών θέσεων του Κτηματολογίου Ρόδου;
 
3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την εγκατάσταση συστημάτων και υποδομών μηχανοργάνωσης στο Κτηματολόγιο Ρόδου;
 
4. Εάν προτίθεται να τροποποιήσει τις διατάξεις για την κτηματολογική έρευνα, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα χρήσης ιδιωτικών απεικονιστικών μέσων, για αποκλειστική χρήση των δικηγόρων, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία.
 
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
 
 
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου