Οι ανεξέλεγκτες διαστάσεις, που έχει προσλάβει, πλέον, το μεταναστευτικό ζήτημα στη χώρα μας και ιδιαίτερα στα νησιά του Αιγαίου, έχει προσελκύσει πολλές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
Κάποιες από αυτές προσφέρουν σημαντικό έργο, το οποίο αναγνωρίζεται από όλους.
 
Είναι πικρή, όμως, η πείρα του παρελθόντος από τη λειτουργία των ΜΚΟ στην Ελλάδα και ιδιαίτερα από τις διαδικασίες χρηματοδότησης τους με χρήματα των Ελλήνων πολιτών. Υπενθυμίζω ότι κάποιες από αυτές τις υποθέσεις έχουν οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη.
 
Η αδυναμία της κυβέρνησης να σχεδιάσει και να υλοποιήσει μια ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική, δημιουργεί ένα μεγάλο κενό. Αυτό το κενό καλύπτουν κάποιες ΜΚΟ, που πολλές φορές υποκαθιστούν την ίδια την κυβέρνηση ή αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες σε συνεννόηση μαζί της.
 
Υπάρχει ένα ζήτημα για τη χρηματοδότηση αυτών των ΜΚΟ αλλά και για το πλαίσιο ελέγχου των δραστηριοτήτων τους.
 
Οι πολίτες οφείλουν να γνωρίζουν ποιες ΜΚΟ, που δραστηριοποιούνται στο μεταναστευτικό, έχουν χρηματοδοτηθεί από Υπουργεία, με ποιο ποσό και για ποιο σκοπό.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί
 
1. Ποιες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, που δραστηριοποιούνται στο μεταναστευτικό, έχουν χρηματοδοτήσει τους τελευταίους 9 μήνες. Με ποια ποσά αναλυτικά και για ποιο σκοπό.
 
2. Εάν υπάρχει, από την πλευρά της Πολιτείας, έλεγχος του πλαισίου λειτουργίας αλλά και της υλοποίησης δράσεων των ΜΚΟ που χρηματοδοτήθηκαν.
 
3. Ποιος είναι ο προγραμματισμός για τη χρηματοδότηση ΜΚΟ για το 2016. Ποια ποσά θα διατεθούν;
 
4. Πόσες και ποιες ΜΚΟ έχουν δημιουργηθεί και έχουν εγγραφεί στο σχετικό μητρώο από τον Απρίλιο, όταν είχαμε την πρώτη μεγάλη έξαρση του μεταναστευτικού προβλήματος;
 
 
Ο ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου