Η δικαστική λειτουργία ως θεσμοθετημένη εξουσία αποτελεί έναν από τους πυλώνες μιας ευνομούμενης Πολιτείας. Η διαφύλαξη και η ενίσχυση των αρχών του κράτους δικαίου, επιτυγχάνονται μέσα από την προστασία και την εύρυθμη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και του συστήματος απονομής δικαιοσύνης.
 
Οι δικαστικές υπηρεσίες  της Ρόδου αντιμετωπίζουν, εδώ και πολύ καιρό, οξύ πρόβλημα υποστελέχωσης, κάτι που έχει αρνητικές συνέπειες στην εύρυθμη λειτουργία τους.
 
Στις Δικαστικές Υπηρεσίες της Ρόδου το υπάρχον προσωπικό καλύπτει μόλις το 50% των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων.
Συγκεκριμένα, στο Πρωτοδικείο Ρόδου από τις προβλεπόμενες 31 οργανικές θέσεις υπηρετούν, σήμερα, μόλις 14 υπάλληλοι εκ των οποίων οι 4 είναι με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., δηλαδή ποσοστό υποστελέχωσης  68%.
 
Στο Πρωτοδικείο της Ρόδου τα γραφεία έχουν συμπτυχτεί με πολλαπλά αντικείμενα ενώ κάποια λειτουργούν εκ περιτροπής ανά 2ωρο από τον ίδιο Γραμματέα. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των δικαστικών υπαλλήλων που εκτελούν και χρέη Γραμματέα Έδρας είναι δύσκολο τα γραφεία να παραμείνουν ανοικτά τις ημέρες που υπάρχουν δικαστήρια.
 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα υποστελέχωσης του Πρωτοδικείου της Ρόδου αποτελεί και η πρόσφατη παραίτηση της μόνιμης Δικαστικής Γραμματέως Π.Ε., λόγω των δυσμενών συνθηκών εργασίας.
 
Σοβαρές, επίσης, ελλείψεις προσωπικού διαπιστώνονται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου με ποσοστό υποστελέχωσης 48%, στο Ειρηνοδικείο Ρόδου με 57% και στο Πταισματοδικείο Ρόδου με  62,5%.
 
Η σοβαρή έλλειψη προσωπικού παρατηρείται στις Υπηρεσίες Α΄ βαθμού, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με τον μεγαλύτερο όγκο εργασίας, με αποτέλεσμα να εξακριβώνεται μια βραδυπορία στη διεκπεραίωση των νομικών υποθέσεων.
 
Παράλληλα και οι Υπηρεσίες Β΄ βαθμού λειτουργούν με το οργανόγραμμα που ισχύει από το έτος της σύστασής τους.
 
Η υποστελέχωση σε συνδυασμό με την έλλειψη μηχανοργάνωσης θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία των δικαστηρίων της Ρόδου αλλά και τη διαδικασία της απονομής δικαιοσύνης, παρά την αυταπάρνηση και την αίσθηση καθήκοντος των δικαστικών υπαλλήλων.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός
 
1.Εάν προτίθεται  να προβεί στην άμεση κάλυψη των προβλεπόμενων  οργανικών θέσεων των Δικαστικών Υπηρεσιών Ρόδου σύμφωνα με την υπ. αριθ. 112742/27-09-2004 αποφ. Υπουργού Δικαιοσύνης.
 
 
 
   Ο ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου