Η εθνική αυτογνωσία δεν έχει καμία σχέση με τον εθνικισμό.
 
Η Ελληνική Γλώσσα είναι ζωντανή, εξελίσσεται στο πέρασμα του χρόνου.
 
Έχει καταφέρει να διατηρήσει την ταυτότητά της, παρά την πληθώρα των ιστορικών, κοινωνικών και πολιτισμικών εξελίξεων.
 
Ακόμα και σε περιόδους που ζήσαμε κάτω από ξένους κατακτητές, ακόμα και την περίοδο της Ρωμαϊκής κυριαρχίας, ακόμα και κάτω από τον τουρκικό ζυγό για 4 αιώνες, η Ελληνική γλώσσα, έμεινε ζωντανή.
 
Το πιο σημαντικό, είναι ότι διαθέτει οικουμενική διάσταση και χαρακτήρα.
 
Απέκτησε διεθνή εμβέλεια την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώ αποτελεί και τη γλώσσα της Ορθοδοξίας.
 
Δεν πρέπει να ξεχνάμε, επίσης,  ότι είναι η γλώσσα της Καινής Διαθήκης.
 
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα Ομηρικά Έπη, που αποτελούν την πρώτη λογοτεχνική αποτύπωση, συνδέονται και αυτά με την ελληνική γλώσσα.
 
 
 
 
Η οικουμενικότητα της Ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται και από τις έδρες αρχαίων ελληνικών, νεοελληνικής γλώσσας, ελληνιστικών σπουδών και ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, που υπάρχουν σε μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού.
 
Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε αυτό, κυρίως, και να το συνδέσω με την πρόταση που συζητάμε σήμερα.
 
Εκτιμώ, κύριε Πρόεδρε, και καταθέτω και συγκεκριμένη πρόταση, να αναδειχθεί η ιδέα δημιουργίας παγκόσμιας ημέρας της Ελληνικής Γλώσσας στο μέγιστο δυνατό επίπεδο.
 
Να τεθεί η πρόταση και η προώθηση της ιδέας και της προσπάθειας υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, ενώ πρέπει να ζητηθεί και η στήριξη μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του εξωτερικού που σχετίζονται με τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και ιστορίας, εκεί που υπάρχουν έδρες και ανάλογα τμήματα σπουδών.
 
Σε μια τέτοια περίπτωση είναι δεδομένο ότι η ιδέα αυτή θα αποκτήσει μεγάλη δυναμική και εμβέλεια.
 
Θα αποκτήσει οικουμενική διάσταση, ανάλογη με τον οικουμενικό χαρακτήρα της Ελληνικής γλώσσας.
 
Κύριε Πρόεδρε,
 
Ευελπιστώ ότι θα αντιμετωπίσετε θετικά αυτή την πρόταση και θα αναλάβετε τις σχετικές πρωτοβουλίες για την υλοποίηση της.
 
Ευχαριστώ.