με την  υπ. αριθ. 2193/2014 απόφαση, έκρινε ομόφωνα τις  περικοπές στις αποδοχές των ενστόλων, οι οποίες έγιναν αναδρομικά από την 1η Αυγούστου 2012, ως αντισυνταγματικές, ακυρώνοντας έτσι την υπ’ αριθμ. οικ. 2/83408/0022/14-11-2012 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ τ. Β’ 3017/14-11-2012). Ωστόσο, μέχρι και σήμερα, δεν έχουν επιστραφεί τα ποσά που παρακρατήθηκαν σε έκαστο στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων, ενώ υπάρχει και η δέσμευση του Πρωθυπουργού, κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ, για τη σταδιακή αποκατάσταση των αποδοχών τους και εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ.
 
Δεδομένης της ιδιαίτερης φύσης της εργασίας των ενστόλων και  όντας σε ετοιμότητα κάθε ημέρα και καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο για τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας και έννομης τάξης, είναι κοινή παραδοχή ότι αποτελούν προσωπικό ειδικής κατηγορίας και δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με οριζόντιες ρυθμίσεις,  όταν καθημερινά δίνουν μάχες διακινδυνεύοντας τη ζωή τους. 
 
Με κύριο γνώμονα τα ανωτέρω, οι αποδοχές τους πρέπει να είναι αφενός επαρκείς για την αξιοπρεπή διαβίωσή τους, αφετέρου ανάλογες της σημασίας της αποστολής τους. Οι συνεχείς μειώσεις των μισθών τους, αλλά και η αναδρομική  μείωση των συντάξεων τους από 1-8-2012, έχουν ως συνέπεια να περιέλθουν  σε δεινή οικονομική θέση σε μία τόσο δύσκολη περίοδο, όπως αυτή που διανύει η χώρα μας. 
 
Ως εκ τούτου θα πρέπει η ελληνική πολιτεία να αποδεχθεί το συμψηφισμό των χρεών πάσης φύσεως (φορολογία εισοδήματος, εκκρεμείς πληρωμές για τον ΕΝΦΙΑ, κ.λ.π )  για τρία τουλάχιστον έτη προς το ελληνικό δημόσιο με τα αναδρομικά των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται και προβλέπονται στην απόφαση   του ΣΤΕ.
 
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο, προκειμένου να συμψηφιστούν οι πάσης φύσεως οφειλές προς το δημόσιο με τα αναδρομικά των εν ενεργεία και συνταξιούχων των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας;
 
Οι ερωτώντες Βουλευτές