Η συγκεκριμένη κατηγορία λόγω της φύσης των καθηκόντων τους και της διαρκούς επιφυλακής στην οποία βρίσκονται, δεν μπορούν να φοιτούν απρόσκοπτα στα εσπερινά λύκεια με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα απουσιών.
 
Ενώ στους στρατεύσιμους μαθητές, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε ενδοσχολικές και πανελλαδικές εξετάσεις, δεν συμβαίνει το ίδιο με τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση με αρ.530/2011 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
 
Ο κ. Κόνσολας ζητά από τον Υπουργό την άμεση αποκατάσταση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί προκειμένου να υπάρξει ίση μεταχείριση για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
 
Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα, έχει ως εξής:
 
                                                      Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
 
ΘΕΜΑ: «Αποκατάσταση της άνισης αντιμετώπισης των μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, που τυγχάνουν μαθητές εσπερινών λυκείων, σχετικά τη συμμετοχή τους στις ενδοσχολικές και πανελλαδικές εξετάσεις»
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Για τους στρατεύσιμους μαθητές, όπως είναι γνωστό, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στις ενδοσχολικές και πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών λυκείων, παρά το πρόβλημα απουσιών.
 
Δεν υπάρχει, όμως, η ίδια αντιμετώπιση για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, που φοιτούν σε εσπερινά λύκεια, όπως προκύπτει και από τη γνωμοδότηση υπ.αρ. 530/2011 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
 
Είναι σαφές ότι παραβιάζεται η αρχή της ισονομίας και ισότητας ευκαιριών.
 
Λόγω της φύσης των καθηκόντων τους, τα στελέχη αυτά των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι αναγκασμένα να βρίσκονται σε διαρκή υπηρεσία και επιφυλακή, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα με τις απουσίες και τη συμμετοχή τους στις ενδοσχολικές και πανελλαδικές εξετάσεις.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός
 
1.Εάν προτίθεται να προχωρήσει σε άμεση ρύθμιση προκειμένου να αποκατασταθεί αυτή η αδικία εις βάρος των μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και να έχουν την ίδια αντιμετώπιση με τους στρατευσίμους σε ό, τι αφορά στη συμμετοχή τους σε ενδοσχολικές και πανελλαδικές εξετάσεις.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου